2020 yılı %40 hibeli Düve Alım Desteği

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2020/32) 04.12.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. işletme sahipleri ; dilekçe ile 07 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen müracaat yapacaktır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.

Düve Alım Desteği Müracaat Şartları:


a) Yetiştiricinin işletmesinin, Karar’ın yayım tarihi (05/11/2020) itibariyle TÜRKVET'e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

b) işletme; kapasitesini (en az 8 aylık dişi sığır ve mandalar dahil ) 20 (yirmi) başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılacaktır.

c) Bu kapsamda desteklemeden yararlandırılacak düveler;

*Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Bleu

*Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard 

*Sütçü Irklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki İller), Holstein

*Manda


d) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin %40'ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen desteklemeye esas

 2020 yılı gebe düve fiyatı 14.000 TL/baş ve

 8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 8.000 TL/baş,

 gebe manda fiyatı 12.000 TL/baş ve

 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 7.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.


e) Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Karar’ın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.


g) Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM'den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

ğ) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM'ce yapılır.

 

 

DÜVE ALIM DESTEĞİ                                                                                       EK-1

2020 YILI UYGULAMA TAKVİMİ

Uygulanan İş

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Süre (Gün)

Başvuruların Alınması

07.12.2020-31.12.2020

25 gün

Başvuruların Sisteme Girilmesi

07.12.2020-08.01.2021

Başvuru süresi boyunca ve ilave 5 iş günü

İcmal-1 lerin Sistemden Alınması Askı

11.01.2021-15.01.2021   

5 iş günü

Askı ve Askı Sonucunda İtirazların Değerlendirilmesi(İlçe Müd.)

18.01.2021-22.01.2021

5 iş günü

Değerlendirme Sonucunda Kesinleşen İcmal-2’lerin İl Müdürlüğüne Gönderilmesi

25.01.2021-29.01.2021

5 iş günü

Desteklemeye Hak Kazanan İcmal-3’lerin HAYGEM’e Gönderilmesi

01.02.2021-05.02.2021

5 iş günü

HAYGEM Tarafından İllerden Gelen İcmal-3’lerin Kesinleştirip Değerlendirilmesi,

HAYGEM Tarafından İcmal-4 lerin İllere Gönderilmesi, HAYGEM Tarafından Değerlendirilen İcmal-4’lerin İl/İlçe Müdürlükleri Tarafından Müracaat Sahiplerine Bildirimde Bulunulması,

Müracaat Sahiplerinin Başvuru Formunda Bildirmiş Olduğu Bilgi ve Belgelerin Doğruluğunun Tespitinin Tutanağa Bağlanması,

Taahhütname İmzalatma,

08.02.2021 tarihinden 30.07.2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

 

Bütçe imkanları dahilinde

02.08.2021 tarihinden 25.12.2021 tarihine kadar yedekler değerlendirilerek icmaller alınarak taahhüt imzalatılarak hayvan alımı ve ödemeler tamamlanacaktır.

 

Hayvanların Temini ve Hibe Ödeme Talebi ve Ödemeler.

 

 

 

 

 

 

HABERE AİT BAĞLANTILAR
Tüm Haberler
 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster