2021 yılı %40 hibeli Düve Alım Desteği

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2021/43) 07.12.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. işletme sahipleri ; dilekçe ile 09 Aralık 2021 ile 28 Ocak 2022 tarihleri arasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen müracaat yapacaktır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.

Tarımsal Desteklemelere ilişkin 10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a dayanılarak
hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (17).maddesi olan Düve Alım Desteği (Tebliğ
No:2021/43) gereğince düve alım desteği kapsamında;
İlgili Karar, Tebliğ ve 94390031-020-3664224 sayılı 08.12.2021 tarihli ve E- Olur ile belirlenen
Düve Alım Desteği Uygulama Esaslarına göre;


-İşletmenin hayvan varlığı Karar yayım tarihinden önce (en az 8 aylık dişi sığır ve
mandalar dahil) kapasitesini 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılması,


-Düve alım desteği başvuruları 81 ilimizdeki yetiştiricilerden 09 Aralık 2021 - 28 Ocak
2022 tarihleri arasında alınması,


-Desteklemeye esas 2021 yılı damızlık gebe düve fiyatı 20.000 TL/baş

- 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı 12.000 TL/baş

-damızlık gebe manda fiyatı 16.000 TL/baş

- 8-15 aylık damızlık boş dişi manda fiyatı 10.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.
Destek kapsamına girecek olan düveler;
a) Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue
b) Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard
c) Sütçü ırklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki iller), Holstein
d) Manda olarak belirlenmiştir.


-Damızlık düve/manda alımlarına ilişkin satın alma işlemleri, Teknik ve Sağlık
Şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmalıdır.

SATIN ALINACAK DAMIZLIK GEBE DÜVE/MANDA VE DAMIZLIK BOŞ DİŞİ SIĞIR/MANDALARIN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ
1) Satın alınacak damızlık düve/mandalar 1/7/2022 tarihinden önce TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.
2) Damızlık gebe düve/mandalar ile damızlık boş dişi /sığır/mandalar; doğum tarihi, (gebe düvelerde tohumlama tarihi) ve ana-baba bilgilerini içeren tanımlama belgesine/sertifikasına/pasaportuna sahip olacaktır.
3) Bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (küpe ve elektronik kulak küpesi/mikroçip) bulunacaktır.
4) Damızlık düveler; aynı ırka ait anne ve babanın kızlarından olup, melez olmayacaktır.
5) Gebe düveler; aynı ırktan suni tohumlama yoluyla ya da Bakanlıkça izin verilen boğalardan tabii tohumlama ile gebe bırakılmış olmalıdır.
6) Genel görünüş ve vücut gelişimi gibi fiziksel özellikler yönünden ırk özelliklerini taşıyacaktır.
7) Ayak, göz, meme, deri, kulak vb. bölgelerinde hiçbir kusur bulunmayacaktır. (papillom, tricophit, fazla meme başı, tek boynuz ve kulak, enfeksiyöz keratokonjektivitis vd.)
8) Satın alınacak damızlık gebe düveler; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi) 13-25 aylık (390-750 gün) yaş aralığında tohumlanmış ve en az 3 aylık (90 gün) gebe olacaktır. 3 aylık gebe düvenin asgari canlı ağırlığı 450 kg (Jersey ırkında 360 kg) olacaktır. Satın alınacak düvelerin tesliminde gebelik süresini belirten suni tohumlama belgesi/veteriner hekim raporu ibraz edilecektir.
9) Satın alınacak damızlık gebe mandalar; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi) 20-40 aylık (600-1200 gün) yaş aralığında tohumlanmış ve en az 3 aylık (90 gün) gebe olacaktır. 3 aylık gebe mandanın asgari canlı ağırlığı 450 kg, satın alınacak mandaların tesliminde gebelik süresini belirten suni tohumlama belgesi/veteriner hekim raporu ibraz edilecektir.
10) Satın alınacak damızlık boş dişi sığırlar; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi) en az 8-15 aylık (240-450 gün) yaşta olacaktır. 8 aylık dişi sığırın asgari canlı ağırlığı 230 kg ( Jersey ırkında 200 kg) olacaktır.
11) Satın alınacak damızlık boş dişi mandalar; teslim tarihinde (tespit tutanağı tarihi) en az 12-24 aylık (365-730 gün) yaşta olacaktır. 12 aylık dişi mandanın asgari canlı ağırlığı 230 kg olacaktır.
12) Satın Alınacak damızlık hayvanlar aşağıda belirtilen aynı ırktan sadece boş dişi veya gebe olmalıdır:
a- Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue
b- Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh),Brown Swiss, Mondbeliard
c- Sütçü ırklar; Holstein, Jersey,
d- Manda
13) 12 aydan küçük/13.aydan gün almayan damızlık boş düvelerde/mandalarda “Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliği” ve 2021/40 sayılı “Brusellanın Konjuktival Aşı İle Kontrol ve Eradikasyonu” Genelgesi hükümleri kapsamında, (3-6 aylık dişi buzağı iken B.abortus S-19 Konjuktival aşısı ile aşılanmış ve ilk aşılamadan 4-12 ay sonra söz konusu hayvanlara tekrar aşı yapılmış olmalıdır ya da isteyen yetiştiriciler birinci doz aşılamalarda il müdürlüklerimizin bilgisi dâhilinde kendi imkânları ile aldıkları B. abortus S-19 subcutan aşıları 3-6 aylık dişi buzağılara uygulanmış ise bu hayvanlara ikinci doz aşı olarak ilk aşılamadan 4-12 ay sonra B.abortus S-19 Konjuktival aşısı yapılmış olmalıdır.) (Hastalıktan ari işletmeler hariç) uygulanan aşı kayıtlarına göre işlem yapılacak olup, HAYBİS kayıtları esas alınacaktır.
Damızlık düvelerde/mandalarda (12 aydan büyük olanlarda/13. aydan gün alanlar) ise brucella hastalığı için Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince alınan numunelerin, Bakanlığa bağlı laboratuvarlarca yapılan test sonuçları negatif olmalıdır. Hastalıktan ari işletmeler hariç testler son 6 (altı) ay içinde yapılmış olmalıdır. Alım yapılacak işletmelerde son bir yıl içinde atık vakası görülmemiş olacaktır.
Ayrıca tüm yaş grubu damızlık düvelerde/mandalarda tüberküloz yönünden Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince yapılan tüberkülin testleri negatif olmalıdır.
14) Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilmelidir.


Düve Alım Desteği Uygulama Esasları Hayvancılık Genel Müdürlüğü web
https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Link/45/Talimatlar sayfasında yayınlanmıştır.

 

 

HABERE AİT BAĞLANTILAR
HABERE AİT DOSYALAR
Tüm Haberler
 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster