Faaliyet Raporu

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
 

 

2017-2018 YILLARI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

Türkiye’de canlı hayvan varlıklarının soy kütüklerinin oluşturulması, iyileştirilmesi, kayıt tutulması ve izlenmesi çalışmaları konusundaki çalışmaların başlaması 1980’li yılların sonuna doğru başlayabilmiştir.

Ülkemizde yapılan uzun soluklu çalışmalar sonucunda, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) 11 Kurucu üye ile kuruluşunu gerçekleştirerek TÜGEM ‘in 20.10.1995 gün ve 8217 sayılı izin yazıları ile resmen çalışmalara başlamıştır.

1995 yılında başlayan çalışmalar sonucunda bugün Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 4.748 asil ve 26.706 yedek üye olmak üzere toplam 31.454 üye sayısına ulaşmıştır. Ülke hayvancılığın gelişmesinde Aydın ilinin önemli bir merkez oluşturduğunun altını çizmek gerekmektedir.

Bugün Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Olağan Mali Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmekteyiz. 06.05.2017 tarihinde 8. Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış ve Yönetim kurulumuz;

  • Başkan; Mehmet Sedat GÜNGÖR
  • Başkan Yard; Adnan ELMACI
  • Muhasip üye; Ercan TÜRKOĞLU
  • Sekreter üye; Ufuk SAYIN
  • Üye; İsmet ÜNAL,
  • Üye; Halim ÖZBAŞLI
  • Üye; Gürkan YILDIRIM

Şeklinde Oluşmuştur.

     Ülkemizde Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin hukuki statüsü, son olarak 11.06.2010 tarihli, 5996 sayılı (Veteriner Hizmetleri, Bitki  Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda)[1] düzenlenmiştir. 28/1/2015 tarihli, 6589 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2015 yılında 5996 sayılı Kanun değiştirilmiştir. Bu değişiklikten sonra da 26.08.2016 tarihinde, 29813 sayılı Resmi Gazete’de Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması Ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 8. Olağan Genel Kurulumuz bu yasal düzenlemeler esas alınarak yapılmış ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birlik Ana Sözleşmesi kabul edilmiştir.

PERSONEL DURUMU

    Birliğimiz faaliyetlerini Sorumlu Müdür’e bağlı (3) adet şube müdürlüğü ile personel katılımının ön planda olduğu kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmalarını;1 işletmeci, 3 Veteriner hekim, 14 ziraat mühendisi, 22 tekniker, 1 Uluslarası İlişkiler Uzmanı ve 2 büro personeli 4 Bakıcı istihdam ederek 47 personel ile yürütmektedir. Ayrıca, ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden 7 personel ile hizmet alımı yapılmaktadır. Bu yapılan çalışmalara Tarım İl Müdürlüğümüz Proje Koordinatörü ile destek vermektedir. Ayrıca bir muhasebe danışmanı ve bir adet proje koordinatörü görev yapmaktadır.

   2016 yılında İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumunun arttırılması ve 30.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı iş kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorunların çözülmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamı hizmetlerinin verilebilmesi için Ada Birtek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmıştır.

ARAÇ, TEKNİK DONANIM VE HİZMET BİNAMIZ

    2013 yılında 29 olan araç sayımız ile hizmet verirken 2018 yılı sonunda 30 araç ve karantina işletmemizde 2 traktör ile üyelerimize hizmet Sunmaktayız. Birliğimizin tüm araçlarında taşıt takip sistemi bulunmakta ve sürekli izlenmektedir. Ayrıca, araçlarımızda yakıt alımlarının düzenli olmasını sağlayan taşıtmatik sistemi de mevcuttur.

Birliğimiz tüm arazi personelinde cep telefonu hattı mevcut olup, üyelerimizle birlikte ve hayvancılıkla ilgili tüm gelişmeleri duyurabilmek için sms programı kullanılmaktadır.

    2014 yılından itibaren birliğimiz Fatih mahallesinde kiraladığı 4 katlı tamamı Birliğin kullanımına ait olan bürolarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

   2012 yılında kurulan, ticari faaliyetini yürütebilmek için tamamı Birliğe ait ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, faaliyetini yürütmektedir. Birlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere, S.S. Aydın Sanatkarlar Toplu İşyeri Kooperatifinde bulunan işyeri depo olarak kullanılmak üzere kiralanmıştır.

     Birliğin daha iyi hizmet sunabilmesi için Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi Küçükkavak mevkiinde 13.820 m2 , 13.460 m2 , 14.620 M2 alana sahip  tarlalar satın alınmıştır. Yine aynı ilçe ve mahallede yer alan Çiftedere mevkiindeki 18.400 m2 ve 31.220 m2 tarla satın alınarak toplam 91.841 m2 tarla varlığımız olmuştur.

SOY KÜTÜĞÜ VE ÖNSOY KÜTÜĞÜ ÇALIŞMALARI

    ADSYB’ye en az 5 baş saf kültür ırkı sağmal ineğe sahip olan, birlik mevzuatlarına uymayı taahhüt eden, soykütük kayıtlarını tutan, suni tohumlama yaptıran yetiştiriciler üye olabilmektedirler.

    ADSYB bünyesinde soykütük (ADSYB üyesi)  işletmelerindeki büyükbaş hayvanların pedigrileri ve verimleri (süt, döl verimleri) tutulmakta ve dişi sığırlarda yapılan suni tohumlama kayıtları yapılmaktadır. Her ay, üye işletmelerin ziyareti yapılarak, bu ziyaretlerde soykütük üyelerine ait süt defterleri, suni tohumlama belgeleri, işletme güncellemeleri yapılmaktadır. Bu yapılan hizmet ve çalışmalarla Aydın ilinde büyükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilere destekleme alabilmesi için fayda sağlanmaktadır.

  Bu çerçevede de ADSYB, Teknik işler Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soy kütüğü çalışmalarında 19 soy kütük ekibinin her ay düzenli olarak işletmelere gerçekleştirdiği ziyaretler ile veri kayıtları alınmakta ve E-Islah verilerine göre 2018 yılı sonunda Aydın genelinde ADSYB üyesi 31.454  işletme vardır. 4.748 soykütük işletmesinde 84.121 baş  inek ile  toplam 200.920 baş sığır, ve 26.706 adet önsoykütük  işletmesinde 85.361 baş inek  ile toplam 213.484 baş sığır mevcudu vardır. Soykütük üyesi işletmelerdeki hayvanların pedigrileri ve süt, döl verimleri tutulmakta olup, ayrıca bunun yanında önsoykütüğü işletmelerinde ki sığırların düşen küpeleri ve yeni doğan buzağıların küpeleme işlemleri ile dişi sığırlara yapılan suni tohumlama bilgilerine ait kayıtlar tutulmaktadır.

Aydın İlinde Sığır cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ve Hayvan Kimlik sistemi konusundaki Tebliğ, Genelge ve Talimatlara uygun olması koşulu ile sığır cinsi hayvanlara kulak küpesi takılması, küpe takılan bu hayvanlara ait bilgilerin ulusal veri tabanına kaydının yapılması amacıyla, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile her yıl yenilenen küpeleme protokolu imzalanmıştır. Bu protokole istinaden soykütüğü ve önsoykütüğü işletmelerinde 18 arazi personeli ile 2017 yılında 145.060 adet küpe ,2018 yılında 130.061 adet buzağı kulak küpesi takılmıştır. Ayrıca 2017 yılında 9.183 adet ,2018 yılında 6.993 adet düşen kulak küpesi kontrolleri yapılarak talep edilmiş ve takılmıştır.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzalanarak 2018 yılı Ağustos ayında Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesine göre; sadece soykütüğü üyelerimize ücretsiz olarak küpeleme yapılmıştır.

   T.C.Tarım Ve Orman Bakanlığımızla ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında; 2010 yılında başladığımız Döl Kontrolü Projesinden doğan kızlarımızın her ay işletmelerden süt numunelerini alarak analizlerinin yapılmasına ve sonuçlarının sisteme kaydedilmesine devam edilmektedir.

Yetiştiricilerimize daha hızlı hizmet vermek için 2012 Nisan ayında doğan buzağıların bildirilmesi için kurulan"Alo Doğan Buzağı Hattı", 2018 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan Küpeleme protokolu gereği sadece Soykütük üyelerimize Kulak küpesi takılacağı için artık kullanılmamaktadır.

SUNİ TOHUMLAMA FAALİYETLERİ

Sağlık İşler Şube Müdürlüğü’nün 2 veteriner hekim ile yürüttüğü suni tohumlama ile ıslah ve ırkı sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 2017 yılında 2 Veteriner hekim ile  5.115 ve 2018 yılında 3.674 adet suni tohumlama yapılmıştır. 2018 yılında Veteriner Hekimlerimiz arazide TDSY Merkez Birliği tarafından yazılımı geliştirilen “Suni Tohumlama Mobil Kayıt Sistemi (Mobil Tohumlama) Yazılım Programını kullanmaya başlamışlardır.

     2010 yılında Aydın Veteriner Hekimler Odası ile bir protokol yaparak başladığımız Serbest Veteriner Hekimlerle tüm il bazında yaptığımız Suni tohumlama hizmeti, 2016 yılı Mayıs Ayında Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme uygulama modelini değiştirmesi sebebiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Ayrıca işletmelerin ihtiyacı olan spermaları ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketimiz ile üyelere ve Veteriner hekimlere sperma teminine devam ediyoruz.

TARIMSAL YAYIM DANIŞMANLIK(Aydın Çiftlik Danışma Merkezi (AÇDM)

Hayvancılık sektörü ile ilgili dünyadaki modern yöntemlerin takip edilerek, bu yöntemlerin yetiştiricilere aktarılması ADSYB'nin misyonları arasındadır. Bu kapsamda AB müktesebatının hayvancılık ile ilgili konularda getirdiği düzenlemelerin, sektör paydaşları tarafından benimsenerek, sektörel gelişmelerin takip edilmesi önemli bir husustur. AB'ye üye ülkelerdeki hayvancılık ile ilgili kurumlar ile işbirliği kurularak aktörler arasında deneyimlerin paylaşılması için çalışmalar yapılmıştır.

ADSYB'nin tarımsal yayım ve danışmanlık birimi olarak 2012 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. Bu hizmetler ile hayvancılık  işletmelerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amaçlanmaktadır. AÇDM bünyesinde farklı alanlarda uzmanlaşmış 7 tarım danışmanı bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi aktif olarak yetiştiricilerimize danışmanlık hizmeti vermektedir. 2017 tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri döneminde 3 tarım danışmanımız 155 yetiştiriciye, 2018 tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri döneminde de 2 tarım danışmanımız 104 yetiştiricimize danışmanlık hizmeti vermiştir.

Aydın Çiftlik Danışma Merkezi (AÇDM);  kalitenin sürekli geliştirilmesi için üyelerimizin ve personelimizin eğitim ve motivasyonunun sağlanması ve geliştirilmesi çalışmaları içerisinde her yeniliği uygulamalı olarak üyelerimize duyurmak için silaj günü, eğitim çalışmaları, fuar organizasyonları ve gece toplantıları düzenlemektedir. ADSYB üyelerine yönelik her yıl düzenlenen tarım ve hayvancılık fuar gezileri ile yetiştiricilerin bilgi ve tecrübelerini artırmaları sağlanmaktadır. ADSYB üyesi damızlık sığır yetiştiricilerinin gereksinim ve beklentilerinin karşılanması için işletme giderlerinin en büyük bölümünü oluşturan hayvan besleme giderlerini en aza indirmek ve doğru besleme yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak için birlik bünyesinde alınmış olunan besi ve süt rasyon programları ile rasyon hazırlama çalışmalarına önem verilmektedir.

AÇDM; Aydın ilinde çevre ve hayvan refahını gözeten, kaliteli üretim yapan ve karlılığı yükselmiş işletmelere sahip olmak hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

TİCARİ FAALİYETLER

2012 yılında ticari faaliyetlerin  yürütülebilmesi için ADSYB’nin  kuruluş amacı ile aynı hedefleri taşıyan, birliğin yüzde yüz ortağı olduğu  tamamı,  ADSYB’ye ait “ ADSYB Gıda , Tarım ,Hayvancılık  Proje ve Danışmanlık, Pazarlama ,Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi” kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. ADSYB Gıda, Tarım ,Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık, Pazarlama,Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,  üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini tam zamanında karşılama, sperma, kaba yem ihtiyaçlarını ucuz ve kaliteli bir şekilde sağlamaları için çeşitli yem bitkisi tohumlarını  ( mısır, Caramba, Canola, Yonca, Yem şalgamı, vb.)  çiftlik malzemelerini ve her türlü işletme ihtiyaçlarının teminini sağlayarak üyelere hizmet vermektedir.

       2015 Yılında bölgemizdeki hayvan popülasyonun büyük çoğunluğunun sütçü ırk olan holstein olmasından dolayı, Üyelerimizin birliğimize yapmış oldukları yurt dışından genetik vasıfları yüksek damızlık gebe düve talepleri doğrultusunda  Bakanlığımızın ‘’yetiştiricileri ile sözleşme yapmak sureti ile özel izne tabi gebe düve ithalatı uygulama talimatı kapsamında düve ithalatı yapmak için , ayrıca yine üyelerimizin talepleri doğrultusunda besilik erkek dana ithalatı için yönetim kurulumuz oy birliği ile ithalat kararı almıştır. Bu karara istinaden 2017 yılında 605 baş kombine ırk olan simental ve Brown swiss ırkı gebe düve 141 baş etçi ırk gebe düve ve 301 adet ham düve, 2018 yılında yapılan 500 başlık düve işletmemiz için 492 baş simental ve holstein ırkı ham düve ithal edilmiştir.

DESTEKLEMELER

   Üyelerimizin süt desteklemesi, buzağı desteklemesi ve çiğ süt analiz desteklemelerinden yararlanabilmeleri için üyelerimiz adına tüm işlemleri yapılarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne dosya bedelleri ödenerek destekleme müracaatları yapılmaktadır.

    2018 yılında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2017/32 sayılı “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği”ne göre Buzağı Desteklemesinden yararlanacak olan tüm buzağıların programlı aşıların yapılmış olması şartına göre ilimizdeki yetiştiricilerin 2017 yılında doğmuş olan mevcut buzağılarının desteklemeden yararlanabilmesi için gerekli olan LSD  hastalığına karşı korunma sağlanması amacıyla “koyun-keçi çiçek aşısı”nın yapılması şartından dolayı, Bakanlığa aşı temini konusunda; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır. 240.000 doz koyun-keçi çiçek aşısı Birliğimiz tarafından satın alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda İlimizdeki doğan buzağıların hepsi Desteklemeden zamanında ve tam olarak faydalanmışlardır.

     2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı destekleme ödeme uygulamasında değişiklik yaparak tüm hayvancılık desteklemelerini üyelerimizin Ziraat Bankası hesaplarına doğrudan ödemeye başlamıştır.

   Buzağı Desteklemesinde; 2017 yılında doğan 65.789 baş buzağıya 26.385.940,00 TL destekleme ödemesi 2018 yılında doğan 13.530 baş buzağıya 5.441.263,50 TL  destekleme ödemesi ,

     Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesinde; 2017 yılında 66.027.449,00 LT süte 1.280.881,10 TL ,destekleme ödemesi ,2018 yılında 22.908 Baş İnek’e 3.333.114,00 TL , destekleme ödemesi yapılmıştır.

      Çiğ süt desteklemesinde ; 2017 yılında 298.173.290,92 LT ve 2018 yılında 286.363.101,57 LT süt desteklemeden faydalandırılmıştır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI , KATILIMLAR ve PROJELER

     Birliğimiz ; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu , personel ve üyelerimizle  sektörümüz ile ilgili gerçekleştirilen tüm toplantı, çalıştay , eğitim çalışmaları, fuarlara katılım sağlamış ve temsil edilmiştir.

    Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) ıslah faaliyetlerinin yanında yetiştiricilerinin bilgi ve tecrübelerini artırmak için çeşitli eğitim çalışmaları ve projeler yürütmektedir.

   Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Birlik olarak başvurulan  “Bilinçli Yetiştiriciler İle Verimli Çiftlikler “ Projemiz desteklenmeye değer görülmüştür. Bu doğrultuda, yetiştiricilerimize sığırlarda bakım besleme ve özellikle de buzağı bakım besleme eğitimi verilmiştir.

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı ölüm oranlarını düşürme yılı olarak ilan edilmesi sebebiyle ; Aydın Valiliği, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu ,"Buzağılarımızı Yaşatalım"programında buzağı bakım beslemesi konusunda farkındalık yaratılması için yetiştiricilere eğitimler verilmiştir.

       Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği (LEAP-Agri) tarafından desteklenmeye hak kazanan Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalının yürütücülüğünü üstlendiği projede, Birliğimiz proje paydaşı olarak destek vermektedir. Proje 2018 Eylül ayında başlamıştır ve 3 yıl sürecektir.

     Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile yapılan ortak proje çalışmasında; Büyük Menderes Havzası Manda Yetiştiriciliği ve Geliştirme Projesi ön çalışması protokolü imzalanmış ve bu işbirliği protokolü kapsamında görevli olan Efeler İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerine yapacakları çalışmalarında destek verilmesi amacıyla Aydın Valiliği oluru ile araç ve büro katkısı sağlanmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda 2018 yılı sonunda Aydın İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği kurulmuştur.

     Birliğimizin yüzde yüz ortağı olduğu şirketimiz olan ADSYB Gıda Tarım Hayvancılık Proje Danışmanlık Pazarlama Sanayi  Ve Ticaret  Ltd. Şti. tarafından, Birliğimizin, Bozdoğan Alamut’daki arazisine  yapılan  350 baş kapasiteye sahip Karantina İşletmesi inşaatı tamamlanmıştır.

     ADSYB Damızlık Düve İşletmesi Projesi; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 27/06/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile 03/10/2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)” ne istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen illerde damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalması için 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması ve bu işletmelerin yatırımlarının %50’si Bakanlık tarafından desteklenmesi projesi kapsamında Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Bozdoğan Alamut’da ki Birliğimize ait 92 dekarlık arazide 500 başlık  düve işletmesi kurmak için 11 Kasım 2016 tarihinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapılmıştır. Başvuru olumlu olarak değerlendirilerek 500 başlık düve işletmesi yapımı konusunda izin verilmiştir.2018 yılı Haziran ayında inşaat başlamış ve Eylül ayında tamamlanmıştır. Eylül ayında yurtdışından 246 baş kombine ırk olan simental ve  256 baş holstein ırkı ham düve ithal edilmiş ve hastalıktan ari üye işletmelerden 10 baş holstein ırkı ham düve satın alınarak 500 baş kapasite tamamlanmıştır.

    2017 yılında başlayan projemiz 2022 yılına kadar devam edecektir. Birliğimize ait bu arazi 3 parselden oluşmaktadır. Damızlık Düve Merkezimiz yanındaki diğer parselde 350 baş kapasiteye sahip Karantina İşletmemiz mevcuttur. Arazinin 3.parseline ise Uygulamalı Büyükbaş Hayvancılık Merkezi kurulması planlanmaktadır. Bu doğrultuda Birliğimiz tarafından yapılması planlanan bu eğitim merkezinin en doğru şekilde inşa edilip, organizasyon yapısının belirlenmesi için,  T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı’na 2018 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında Aralık ayında “ADSYB Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu” proje başvurumuz yapılmıştır ve projemiz kabul edilmiştir. Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından 2019 yılı Mart ayı içerisinde projemiz başlayacaktır ve 1 yıl sürecektir. Birliğimiz tarafından genç ve kadın yetiştiricilerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimize talepleri doğrultusunda eğitimler verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir. Uygulamalı Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezimizin de kurulması ile birlikte, uzun vadede Birliğimize ait bu arazinin kapsamlı bir büyükbaş hayvancılık üssü olması hedeflenmektedir.

     T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvurulan “Süt ve Besi Sığırcılığında Bakım Besleme Konularında Mesleki Yeterliliklerin Geliştirilmesi”  isimli kabul edilen projede Birliğimiz iştirakçi olarak yer almıştır.

   Birliğimiz tarafından yapılması planlanan büyükbaş eğitim merkezinin en doğru şekilde inşa edilip, organizasyon yapısının belirlenmesi için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı’na 2018 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında başvuru yaptığımız “ADSYB Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi Fizibilite Raporu” projemiz kabul edilmiştir. Proje sözleşmesi 26.02.2019 tarihinde imzalanmıştır, Birliğimiz tarafından kurulacak olan Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezi'nin yapısı için, Hollanda'daki eğitim merkezi Dairy Training Center ve CRV firması  ile olası işbirliği çalışmaları hakkında görüşmeler yapılmıştır.

      Sabancı Vakfı 2019 Yılı Hibe Programı kapsamında TABİDER Tarım Bilincini Geliştirme Derneği tarafından proje başvurusu yapılmıştır ve ön değerlendirmeyi geçmiştir. Değerlendirme süreci devam etmektedir. Birliğimiz bu projede proje ortağı olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda kadınların öncelikle tarımsal örgütlerdeki temsillerinin önemi, örgütlülük bilinci, tarımsal girişimcilik faaliyetleri alanlarında eğitim alıp, küçük girişimcilik atölyesi örneği olarak da temel süt ürünleri işleme eğitimleri alarak, katma değerli ürün üretip pazarlamaları hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında;

-Tarımsal örgütlülük eğitimleri

-Kırsal girişimcilik ile ilgili başarılı rol model örgütlere teknik gezi düzenlenmesi

- Girişimcilik eğitimleri

- Kırsaldaki girişimcilik fırsatları eğitimleri

- Tarımsal girişimcilik ve katma değerli ürün üretilmesinin önemi ve  peynir yapımı atölye çalışması gibi faaliyetler düzenlenecektir.

Ülke hayvancılığına ve özellikle Aydın hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak için bölgesel ve ulusal hedefler belirlenerek, evrensel değerler doğrultusunda ve seçkin yönetici kadronun liderliğindeki çalışanlarıyla birlikte, üstün kalitede hizmet vermek için çalışmalar yürütülmektedir. Üyelerimize süratli ve kaliteli hizmet sunmayı ilke edinen Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gücünü bünyesine kattığı üyelerinden almaktadır. Üyelerinin her türlü çıkar ve menfaatlerini koruyup, gözeterek çalışmalarına ve projelerine devam etmektedir.

 Yetiştiricilerin hayvancılık konusunda daha fazla bilinçlenerek ıslah çalışmalarının daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi ve yetiştiricilerin karlılıklarının arttırılması için faaliyetlere devam edilecektir.

Hedeflerimizin gerçekleşmesinde her zaman olduğu gibi üyelerimizin desteklerine ihtiyacımız var. Üyelerimizin hizmetlerimizden memnuniyeti için; iletişime açık ve sürekli gelişmeyi hedef olarak belirliyoruz

   Birlik hepimizin Birliği.

   Hepinize bol kazançlı günler diliyoruz.

   Saygılarımızla...

YÖNETİM KURULU
 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster