ISLAH AMAÇLI SÜT İÇERİK ANALİZ DESTEKLEMESİ

Destekleme Şartları

 • İşletme, 1/10/2019 tarihinden önce soy kütüğüne kaydedilmiş ve geçerli süt analizi yapılmış en az on baş saf sütçü ve/veya kombine ırk ineğe sahip olmalıdır.
 • İneklerde, 2019 yılında en az iki olmak üzere yağ ve protein oranı ile somatik hücre sayısı yönünden geçerli süt içerik analizi yaptırılmış olmalıdır.
 • Analizlerde, yağ ve protein oranı için %2,0-6,0 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml değeri, geçerli analiz olarak destekleme kapsamına alınır.
 • Süt analizleri, Bakanlıktan izinli veya ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin bu amaçla kurdukları laboratuvarlarda yapılmalı,
 • Analizde kullanılan cihazlar ICAR onaylı olmalı,
 • İki analiz arasındaki süre en az 30 gün olmalı,
 • Süt analiz sonuçları, analiz yapılan cihazdan online olarak E-Islah veri tabanına aktarılmalıdır.
 • Destekleme yılında süt analizi yapılan her inek için bir kez destekleme yapılır. İneğin işletme değiştirmesi halinde, desteklemeden son analizi yaptıran ve desteklemenin tüm şartlarını sağlayan işletme yararlandırılır.

Başvuru

 • Damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden buzağı desteklemesine başvuruda bulunanlar bu destekleme için de başvuru yapmış sayılırlar. 

Başvuruların değerlendirilmesi ve icmallerin düzenlenmesi;

 • HAYGEM tarafından 2020 yılı Ocak ayında E-Islah sistemi üzerinden ıslah amaçlı süt içerik analizine ait İcmal-1 listesi yayımlanması,
 • İcmal-1 listesinin, il/ilçe müdürlükleri tarafından 5 iş günü süresince askıya çıkarılıp Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanması,
 • İtirazların, il/ilçe müdürlüklerine yapılması,
 • İtirazların askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanması,
 • Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerin kesinleşmesi.
 • Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanarak, en geç 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilmesi,
 • İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2'ler kontrol edilerek ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak en geç 5 iş günü içerisinde HAYGEM'e gönderilmesi.

Islah amacıyla yapılan süt içerik analizi için her bir sığıra 150 TL/ Baş birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

Mevzuat:

 • 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
 • 20/11/2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019/54 No'lu Tebliğ
 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster