ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Yönetim Sistemi
ADÜ VETERİNER FAKÜLTESİ LABORATUARI
CERRAHİ ANABİLİM DALI
KÜÇÜK HAYVAN
Küçük Cerrahi ve Ortopedik Uygulamalar
Kedi
Köpek
Enjeksiyon SC/İM/İV
5 TL
5 TL
Özel Enjeksiyonlar (Abdominosentez, Sistosentez)
15 TL
15 TL
Küçük Cerrahi İşlemler
25 TL
25 TL
Beyin Omurilik Sıvısının Alınması
30 TL
30 TL
Bandaj (Malzeme Hariç)
20 TL
25 TL
Kuyruk Amputasyonu (Malzeme Hariç,Tedavi Amaçlı)
40 TL
60 TL
Tırnak Kesme
10 TL
10 TL
Ötenazi
15 TL
25 TL
T.C.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2009 YILI DÖNER SERMAYE ÜCRET TARİFESİ
 
 
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
 
 
ANATOMİ ANABİLİM DALI
At
850 TL
Tüm vücut damar (köpek)
825 TL
Merkep
600TL
Arka bacak damar ve sinir modeli (at)
825TL
Sığır
850 TL
Arka bacak modeli (at)
575 TL
Deve
1250 TL
Pelvis modeli
330 TL
Koyun- Keçi
620 TL
Boyun spinal sinir modeli
100 TL
Kedi
500 TL
Periferik sinir modeli
825 TL
Köpek
500TL
Medulla spinalis modeli
150 TL
Tavşan
300 TL
Sinus ve kafa arterleri modeli
330 TL
Tavuk-horoz
325 TL
Sinus ve kafa sinirleri modeli
330 TL
Büyük hayvan iskelet yapımı
550 TL
Kemik metafiz modeli
130 TL
Küçük hayvan iskelet yapımı
375 TL
Kemik kırık tipleri modeli
130 TL
Kanatlı iskelet yapımı
250 TL
Eklem modelleri (her biri)
175 TL
Ön bacak damar sinir modeli
550 TL
Ön bacak modeli
400 TL
v     Kargo ücreti, büyük hayvan iskeletlerinin tabla ve destek demirlerinin yapımı alıcıya aittir. İskeletlerin kurulma işlemi anabilim dalımızdan görevlendirilen bir kişi tarafından yerinde yapılır.  
v     Tüm iskeletler kemikten, orijinal boyutlarda ve duruşta hazırlanmaktadır. İskelet ve model yapımı için materyal temininde   kesim ve ötenazi kararı verilen veya veteriner hekim gözetiminde ölen  hayvanlar, hayvan hakları ve etik kurallar göz önünde tutularak kullanılmaktadır. 
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
ANALİZ
FİYAT (TL)
ANALİZ
FİYAT (TL)
Total Protein
5,5 TL
ALT (GOT)
6 TL
Albumin
5,5 TL
AST (GPT)
6 TL
Total Bilirubin
5,5 TL
LDH
7,5 TL
Direkt Bilirubin
5,5 TL
GLDH
6 TL
Kolesterol
5,5 TL
CK
8,5 TL
Trigliseritler
5,5 TL
α- Amilaz
8,5 TL
Glukoz
5,5 TL
Pankreatik amilaz
8,5 TL
Kalsiyum
6,25 TL
Lipaz
8,5 TL
Pi
6,25 TL
Üre
6,5 TL
Na, K, Cl
7,5 TL
Kreatin
6,5 TL
Mg
7,5 TL
Tam idrar analizi
9 TL
TFeBc
7,5 TL
Punksiyon analizi
8,5 TL
AP
6 TL
Dışkıda gizli kan
8,5 TL
GGT
6 TL
 
 
 
 
HİSTOLOJİ ANABİLİM DALI
Et Örneğinin Histolojik Muayenesi
100 TL
Et Ürününün İncelenmesi
100 TL
Öğrenci preparatı (Her bir preparat için)
 10 TL
Köpek, kedi, rat ve farede vaginal smear
10 TL
Dokuda mast hücre identifikasyonu
30 TL
Perifer kanda T-Lenfosit oranı belirleme
50 TL
Kan ve Kemik iliği örneklerinde nötrofil oranının belirlenmesi
50 TL
Kan ve Kemik iliği örneklerinde eozinofil oranının belirlenmesi
50 TL
Dokuda eozinofil oranının belirlenmesi
50 TL
Sütte somotik hücre sayımı
80 TL
 
 
 
 
 
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
HEMATOLOJİK İNCELEMELER
 
ÜCRET (TL)
 
ÜCRET (TL)
Tam Kan
24 TL
TWBC
5 TL
RBC
5 TL
DWBC
5 TL
Hb
4 TL
PTL
5 TL
PCV
3 TL
Kanama-Pıhtılaşma Z.
4 TL
Sedimentasyon
5 TL
Eozinofil
5 TL

 

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
 

HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
1- Weende analizi
120 TL
   a-Kuru madde
20 TL
   b-Ham protein
40 TL
   c-Ham yağ
30 TL
   d-Ham selüloz
30 TL
   e-Ham kül
25 TL
2- Nişasta
30 TL
3- Şeker
30 TL
4- Metabolize olabilir enerji
110 TL
5- Sindirilebilir ham protein
65 TL
6- Lignin
30 TL
7- Peroksit sayısı
30 TL
8- Tuz
30 TL
9- Üre
40 TL
10- Üreaz aktivitesi
45 TL
11- HCl’de çözünmeyen kül
45 TL
12- Kalsiyum
45 TL
13- Fosfor
45 TL
Rasyon düzenleme
100 TL
Rapor veya inceleme (en az)
320 TL
Danışma – danışmanlık ücreti (en az)
120 TL

 
 

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
Danışma ücreti (işletme kurulması ön bilgileri, üretim planlaması, materyal seçimi, bakım yönetim programlarının düzenlenmesi vb.)
500 TL
Bıldırcın yumurtası (viol; 12 adet)
2.0 TL
Tavuk yumurtası (viol; 30 adet)
5.0 TL
Piliç (kesilmiş, temizlenmiş; adet)
4.5 TL
 
 

 

BESİN / GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Et ve et ürünlerinin mikrobiolojik analizi
150 TL
Et ve et ürünlerinin kimyasal analizi
150 TL
Süt ve süt ürünlerinin mikrobiolojik analizi
150 TL
Süt ve süt ürünlerinin kimyasal analizi
150 TL
Soğuk mezelerin mikrobiolojik analizi
150 TL
Konserve muayenesi
100 TL
Mikrobiolojik su analizi
100 TL
Kimyasal su analizi
100 TL
Serolojik analizler
100 TL
Kongrelere konuşmacı olarak katılım
850 TL
Kısmi analiz
60 TL
FİZİKSEL ANALİZLER
 
Analizin Adı
Fiyatı (TL)
Alkol Miktarı Tayini (Alkolimetre)
15
1000 Tane Ağırlığı
15
Sütte Yoğunluk Tayini
15
Boş Tane
15
Bozuk Tane
15
Böcek Aranması (Analizi)
15
Böcek Yeniği, Ölü Böcek ve Diğer Parazitler Aranması
15
Brüt ve Net Ağırlık Kontrolü (Gramaj)
15
Bulanıklık Tayini (İçme Suyu)
15
Çözünebilme Oranı
15
Tane / Kg Sayısı Tayini
15
Diğer Çeşitlerin Tayini (Hububat, Baklagil)
15
Donma Noktası Tayini
15
Elek Analizi
15
Erime Noktası Tayini
15
Et Çekirdek Oranı
15
Etiket ve Ambalaj Kontrolü
15
Et/Yağ Oranı (İç Yağlar)
15
Hasarlı Tane Tayini
15
Kabartma katsayısı Tayini (Süt ve Mamülleri)
15
Kalite Kriterleri
20
Kırık Tane Tayini (%)
15
Kirlilik Analizi
15
Kuru Meyve Ağırlığı Oranı (Lokum)
15
Kuru Öz Tayini (Gluten)
15
Kül Tayini
20
Meserasyon Tayini (Et ve Mamülleri)
15
Meyve Ağırlığı Oranı Tayini (Reçel)
15
Mikroskopik Analizler
15
Organoleptik Analizler
15
Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile)
15
pH Tayini
15
Refraktometrik Kuru Madde Tayini (Kırılma İndisi)
15
Renk Analizi (K. Meyve ve Sebze, Meyve Suyu ve Nektar, Reçel, Marmelat)
15
Renk Tayini (İçme Suyu)Renk Tayini (Hunter-Lab)
20
* Rutubet Tayini
20
Rutubet Tayini (Diğer Uçucu Maddeler)
20
Rutubet Tayini (Karl Fisher)
30
Sedimantasyon Testi (Sütün Temizlik Derecesi)
15
Yabancı Maddeler Tayini (her üründe)
15
* Kuru madde üzerinden hesaplanması istenilen analizlerde ayrıca rutubet analiz ücreti de ilave edilir.
 
KİMYASAL ANALİZLER
Analizin Adı
Fiyatı (TL)
%10’LUK HCI’de Çözünmeyen Kül tayini
25
Acılık (Kreis) Testi
20
Amonyum Azotu Tayini
30
Asetil Metil Karbinol Testi (Sirke)
20
Asitte Çözünmeyen Madde Tayini (Na2Co3 Cinsinden ) (Tuzda)
15
Azotsuz Öz Madde Tayini
60
Bellier Sayısı Deneyi (Zeytinyağı)
15
Bikarbonat Tayini
20
Diyastas Aktivitesi (Bal)
50
Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde ile (%) Kül Tayini
40
Etil Alkol Tayini (Klasik)
20
Fenolik Maddeler Tayini (İçme Suyu)
30
Florür Tayini
30
Formaldehit Aranması (Süt)
15
Fosfotaz Testi (Süt)
20
Hazmolabilir Ham Protein Tayini
50
Hidrojen Peroksit Aranması (Süt)
15
Hidroksimetil Furfurol Tayini
40
Homojenizasyon Kontrolü (Süt)
20
İnvert Şeker Tayini
20
Jelatin Tayini (Kalitatif) (Yoğurtta)
15
Karbonat Tayini
20
Karbonat Tayini
20
Katalaz Testi (Süt)
15
Klorür Tayini
20
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI)
40
Kokuşma Testi (etlerde)
15
Kül Tayini (Tuzsuz)
30
Laktoz Tayini (süt)
20
Madeni (Mineral) Yağ Deneyi
15
Maya Gücü Tayini
20
Nessler Reaktifi ile NH3 Aranması
15
NH3-N Tayini
30
Nişasta Analizi (Kalitatif)
20
Nişasta Aranması (Kakaolu Ürünler)
50
Nişasta Miktarı Tayini
30
Peroksidaz Testi (Süt ürünlerinde)
20
Peroksit Sayısı Tayini
20
PO4-P Tayini
30
Polanske Sayısı Tayini
30
Protein Tayini
40
Reichert Meissle Sayısı Tayini
30
Rutubet Tayini (Toluen metodu ile)
30
Sabun Deneyi
20
Sabunlaşma Sayısı Tayini
20
Sabunlaşmayan Maddeler Tayini
30
Sakaroz Tayini (Bal)
30
Suda nitrit (var yok testi)
15
Suda nitrat (var yok testi)
15
Sulfat Tayini (KİT)
40
Sulfat Tayini(Klasik)
20
Şeker Tayini (Toplam Şeker)
30
Toplam Asit Tayini
20
Toplam Organik Madde Tayini
20
Toplam Sertlik Tayini
20
Toplam Organik Madde Tayini
20
Toplam Sertlik Tayini
20
Toplam Siyanür
30
Total Volatil Baz (TVB-N) Tayini
50
Trimetilamin (TMA) Tayini
40
Tuz Tayini
20
Türbidite Testi (Sterilize Süt)
15
Yağ Tayini (Diğer Ürünler)
20
Yağ Tayini (Kakaolu Ürünlerde)
50
Yağ Tayini (Süt ve Ürünlerinde)
20
Yağda Acılık
25
Yağ-Grees Tayini
20
Yağlarda Aldehit Sayısı
25
Yağlarda Asit Sayısı
25
Yağlarda İyot Sayısı
25
Yağlarda Peroksit Sayısı
30
Yağlarda Sabunlaşma Sayısı
20
Yağlarda Sabunlaşmayan Kısımlar
20
Sütte Hidrojen Peroksit Aranması
20
* Yağ Ekstraksiyonu yapılan numunelerde ayrıca yağ analiz ücreti talep edilir.

 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
Analizin Adı
Fiyatı (TL)
Aerobik Toplam Bakteri Sayısı
30
Anaerobik Bakteri Sayısı
30
Bacillius cereus Sayımı
30
Clostridium perfringens Sayısı
30
Somatik Hücre Sayımı (Çiğ Sütlerde)
20
Direkt Mikroskobik Sayım
20
Düz Ekşime Yapan Bak. Sayısı (Flat-Sour)
30
E.coli 0157:H7 Sayımı
60
Enterobacter Sayımı
30
Fekal Streptococcus (Enterecoccus) Sayımı
30
İnhibitör Madde Aranması (Antibiyotik)
30
İnkübasyon Testi
30
Koliform Bakteri ve E. Coli Sayımı (EMS)
40
Koliform Bakteri ve E. Coli Sayımı (Katı Ortamda)
40
Koliform Bakteri Sayımı (EMS)
30
Koliform Bakteri Sayımı (Katı Ortamda)
30
Küf Sayımı (Howard Lamı ile)
20
Laktik Asit Bakteri Sayımı
30
Lipolitik Bakteri Sayısı
40
Listeria Aranması
40
Maya Gücü Tayini
20
Maya ve Küf Sayımı
30
Metilen Mavisi Testi
15
Osmofilik maya Sayımı
30
Proteolitik Bakteri Sayısı
30
Rezsazürün Testi
20
Rope Sporu Aranması
30
Salmonella Aranması
60
Shigella Aranması
30
Spesifik Mikroorganizma Sayımı (Yoğurt)
30
Staphylococcus aureus Sayımı
30
Vibrio sp. Aranması
50
ÖZEL ANALİZLER
Analizin Adı
Fiyatı (TL)
Isı İşlemi Görmüş Et Ürünlerinin ELİSA Yöntemi ile Ayrımı (Tek tırnaklı, Sığır, kanatlı ve Domuz eti)
150-120*
Aflatoxin M1, M2’nin ELİSA Yöntemi ile Tayini
70-60*
Total Aflatoxinin ELISA Yöntemi ile Tayini
70-60*
PCR Tekniği ile Tavuk ve Hindi et Türlerinin Ayrımı
140-120*
PCR Tekniği ile Gıda ürünlerinde (Et ve Süt ürünleri için) Patojen Mikroorganizmaların Tespiti (Her bir patojen için) (Brucella, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Yersinia enterocolitica)
130-100*
 * Sadece Protokol kapsamında periyodik aralıklarla yapılacak muayeneler için (En az 5 örnek için)

 
 
HASTALIK VE KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
 
 

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
DİREKT MİKROSKOBİK MUAYENE
40 TL
BAKTERİ- MANTAR İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU
70 TL
ANTİBİYOGRAM
70 TL
İDRAR KÜLTÜRÜ
60 TL
 
 
SEROLOJİK TESTLER (TEK HASTALIK İÇİN)
 
     Tüp Aglutinasyon Testi (1 adet)
55 TL
     Lam Aglutinasyon Testi
45 TL
     Hemaglutinasyon ve Hemaglutinasyon İnhibisyon Testi (Bir Test İçin)
55 TL
     Komplement Fikzasyon Testi
55 TL
     Agar-Jel Diffuzyon Testi
55 TL
 
 
HAYVAN DENEYLERİ
 
     Tavşan veya Kobay Deneyleri
120 TL
     Fare veya Civciv deneyleri
100 TL
      
 
ALLERJİK TESTLER
100 TL
AŞI HAZIRLANMASI (10 cc.)
150 TL
STERİL KOYUN SERUMU (50 cc.)
400 TL
TİCARİ İŞLETMELERE YÖNELİK MİKROBİYOLOJİK RAPOR
2000 TL
 
Alınacak Ücret (KDV Dahil-1 Örnek için)
Alınacak Ücret
BRUCELLA HASTALIĞI TEŞHİSİ Lam Aglutinasyon Testi
20
13
BRUCELLA HASTALIĞI TEŞHİSİ Tüp Aglutinasyon Testi
25
15
Paratüberküloz Hastalığı Teşhisi
20
14
Tüberküloz Hastalığı Teşhisi
45
40
Brucella+ Paratüberküloz+ Tüberküloz Hastalıklarının Teşhisi
-
78

 

VİROLOJİ ANABİLİM DALI
Yapılacak Tetkikler
Alınacak Ücret (KDV Dahil-1 Örnek için)
Alınacak Ücret (KDV Dahil-80 Örnek ve yukarısı olma koşuluyla 1 Örnek için)
IBR gE marker ELISA
25
14
IBR gB ELISA
20
14
BVD ag ELISA
25
15
BVD ab ELISA
20
13
BLD ab ELISA
20
11
IBR gB + BVD ag + BLV ab ELISA
-
38
 
 
 

PATOLOJİ ANABİLİM DALI
Nekropsi (At, Sığır)
160 TL
Nekropsi (Koyun, Keçi)
80 TL
Nekropsi (Kedi, Köpek)
80 TL
Nekropsi (Kanatlı)
30 TL
Nekropsi (Balık)
20 TL
Organ Muayenesi
60 TL
Histopatolojik Muayene
70 TL
Özel Preparat Boyama
40 TL
İmmunohistokimyasal Boyama
                           150 TL
Rapor Düzenleme
150 TL
Danışmanlık (Bilirkişi)
750 TL
 
 
 
 
 
 
FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
Veteriner İlaçları ruhsatlandırması
(Prospektüs tetkiki)
400 TL
Formülasyon analizleri
 
   a) Bir etkin madde ve bir yardımcı madde
200 TL
   b) Her yeni bileşen için ek olarak
90 TL
Toksikolojik analizler
 
   a) Pestisitler
80 TL
   b) Mikotoksinler
80 TL
   c) Kalıntı analizler
80-200 TL
   d) Özel zehirler
100-250 TL
   e) Biyolojik deneyler (fare, tavşan, sıçan gibi)(Deney hayvanı ücreti hariç)
300TL
Bilimsel görüş bildirme ve rapor hazırlama
300 TL
Danışma ve danışmanlık ücreti (en az)
300 TL
 
PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI
Dışkı Muayenesi:    
15 TL
Deri Kazıntısı Muayenesi:  
15 TL
Kan Frotisi Muayenesi:
20 TL
Parazit İdentifikasyonu:      
30 TL
Organ Muayenesi:   
30 TL
Rapor Düzenleme:             
100 TL
Danışmanlık:                    
350 TL
Moleküler (PCR) Parazit İdentifikasyonu:
50 TL
Serolojik (IFAT, ELISA vb) Parazit İdentifikasyonu
50 TL
Theileria annulata makroşizontları ile enfekte hücre kültürü         
250 TL
 
 
DOĞUM VE REPRODÜKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 
Sığır
At
Koyun –Keçi
Köpek
Kedi
Genital Organ Muayenesi
40 TL
70 TL
20 TL
40 TL
40 TL
Genital Organ Muayenesi (USG)
40 TL
70 TL
20 TL
40 TL
40 TL
Genital Organ Muayenesi (Doppler)
45 TL
80 TL
30 TL
45 TL
45 TL
Gebelik Muayenesi
40 TL
70 TL
20 TL
40 TL
40 TL
Gebelik Muayenesi (USG)
45 TL
80 TL
30 TL
45 TL
45 TL
Güç Doğuma Müdahale
100 TL
180 TL
30 TL
50 TL
50 TL
Retentio secundinarum (SIPS)
70 TL
150 TL
30 TL
50 TL
40 TL
Prolapsus Vagina/ V. hiperplazi
60 TL
-
30 TL
50 TL
40 TL
Prolapsus uteri
80 TL
160 TL
30 TL
50 TL
40 TL
Vaginanın submukozal rezeksiyonu
-
-
-
70 TL
-
Vaginopexie
-
-
-
70 TL
-
Genital kanal yırtıkları
60 TL
160 TL
40 TL
60 TL
50 TL
Kemoterapi
60 TL
140 TL
40 TL
60 TL
50 TL
Mastektomi
70 TL
180 TL
40 TL
80 TL
60 TL
Mastitis sağaltımı (Ayakta)
35 TL
60 TL
20 TL
40 TL
40 TL
Mastitis sağaltımı (Hospitalize)
40 TL
70 TL
25 TL
50 TL
40 TL
Meme tıkanıklıkları
65 TL
90 TL
30 TL
-
-
Meme Yaraları
65 TL
90 TL
35 TL
40 TL
35 TL
Meme Yırtıklarına Operatif Müdahaleler
70 TL
100 TL
40 TL
50 TL
45 TL
Meme ödemi (Ayakta)
40 TL
-
-
-
-
Meme ödemi (Hospitalize)
70 TL
-
-
-
-
Operasyon sezaryen
130 TL
420 TL
55 TL
85 TL
55 TL
Fötotomi
160 TL
350 TL
-
-
 
Ovariohisterektomi / ovarioektomi
-
250 TL
-
80 TL
60 TL
İnfertilite sağaltımı
70 TL
180 TL
40 TL
60 TL
40 TL
Caslick operasyonu
80 TL
180 TL
-
-
-
Hipokalsemi (Eklampsi)
50 TL
70 TL
-
50 TL
40 TL
Gebelik toksemisi
-
-
35 TL
-
-
Vaginal smear
-
-
-
35 TL
35 TL
Yumurta Retentionu (Kümes H.)
10 TL
Yumurta Retentionu (Devekuşu)
50 TL
Östrus senkronizasyonu
30 TL
100 TL
10 TL
30 TL
30 TL
Sperma alma ve muayenesi
60 TL
80 TL
20 TL
50 TL
50 TL
Dondurulmuş sperma muayenesi
70
-
-
-
-
Motilite muayenesi
20 TL
-
 
 
 
Fiziko – kimyasal muayene
60 TL
70 TL
45 TL
45 TL
50 TL
Suni tohumlama (Natif sperma ile)
-
200 TL
20 TL
50 TL
50 TL
Suni tohumlama (Dondurulmuş sperma ile)
20 TL
250 TL
25 TL
50 TL
50 TL
CERRAHİ ANABİLİM DALI
KÜÇÜK HAYVAN
Küçük Cerrahi ve Ortopedik Uygulamalar
Kedi
Köpek
Enjeksiyon SC/İM/İV
5 TL
5 TL
Özel Enjeksiyonlar (Abdominosentez, Sistosentez)
15 TL
15 TL
Küçük Cerrahi İşlemler
25 TL
25 TL
Beyin Omurilik Sıvısının Alınması
30 TL
30 TL
Bandaj (Malzeme Hariç)
20 TL
25 TL
Kuyruk Amputasyonu (Malzeme Hariç,Tedavi Amaçlı)
40 TL
60 TL
Tırnak Kesme
10 TL
10 TL
Ötenazi
15 TL
25 TL
 SAYFA İŞLEMLERİ
Bu Sayfayı Yazdır
 SİTE İÇİ ARAMA
 EĞLENCE KÖŞESİ
Galeriyi gezmek için tıklayınız
 YAYINLARIMIZ
Tüm Yayınlarımız için tıklayınız