ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Yönetim Sistemi
Damızlık Süt Sığırlarında Soykütüğü

Ülkemiz yıllar boyunca diğer ülkelerden damızlık ithal etmiş, ancak bunları muhafaza edememiştir. Elimizde bulunan genetik potansiyelin çok azı bu damızlıkların yavrularıdır, daha çok kaliteli boğa sperması kullanılarak elimizdeki ırklar iyileştirmeye çalıştırmıştır. Beş yıl öncesine kadar yapılan kayıt tutma ve ıslah çalışmaları toplam sığır varlığın çok azına hitap etmiş. Türkiye’de Damızlık Birlikleri kurulduktan sonra kayıt tutma ve ıslah çalışmalarında ciddi ve geniş kapsamlı çalışmalar başlanmıştır. Bir işletmenin veya ülkenin nitelikli damızlık üretiminin tek koşulun verim kayıtlarının düzgün tutulmasıdır. İşletmede kayıt tutma sayesinde oluşacak bilgiler ve bilgisayar raporları gene işletmenin kendi yararınadır.

Bu raporlara göre;
1- İşletmedeki hayvan varlığındaki artış ve azalmalar.
2- Üretilen süt verim ortalaması ve gelecek ay süt üretim tahmini
3- Kuruya çıkması gereken inekler
4- Geçen ay tohumlanması gerekenler, önümüzdeki ay tohumlanacaklar
5- Doğuracak inek sayısı
6- Hayvanların niteliğine göre beslenme programlarındaki değişiklikler
7- Yapılacak aşılar ve aşılama programları
8- İneğin laktasyon süresi ve laktasyon sonu süt verim ortalaması ve sürü ortalaması ile karşılaştırılması
9- Geçirdiği hastalıklar
10- İneklerin sınıflandırma sonuçlarına göre uygulanacak

Sun’İ Tohumlama Boğası Seçimi
Bilgi işleme ve buradan alınacak raporlardaki bilgilerin işletmeye süresiz ve kesintisiz olmalıdır.
Bu bilgisayar raporlarına göre işletme yönlendirmeli ve aksayan konularda yardımcı olunmalıdır.
Bugüne kadar işletme sahipleri sığırlarına ait bilgileri ajandaya, takvime, sigara kağıdına vs. yerlere geçici olarak tutmuş olsalar bile bu tür bilgiler geçici ve değerlendirme yapılamamaktadır. Birliğimizin bilgi işlem odasında bilgisayar ağında soykütüğü kayıt programı vardır. Bu programa işletmelerden her ay gelen bilgiler sürekli kayıt edilmektedir. Amacımız işletmelerde alınacak bir bilgisayar alt programıyla, yetiştirici ineklerine ait bilgileri kendi bilgisayarına kayıt etsin ve bize bağlı olan bu bilgisayar ile anında birlik merkezinde bilgiler toplansın.

Bugün bu imkanımız kısıtlı olduğundan birlik her hayvan için tutulması gereken soykütük kartı bastırarak işletmelere dağıtmıştır. Aşağıdaki gibi olan bu kartın düzenli işlenmesi önemlidir. Tohumlama, doğum veya diğer olayların işlenmesi daha sonraya kaldığında ya unutulmakta yada yanlış yazılmaktadır.

İşletme Soykütük No: İşletmenin bilgisayar soykütük programındaki kayıt sıra numarasıdır. Örneğin 00363 gibi. Bu numarayı işletme sahiplerinin bilmelerinde yarar vardır.

İşletme Sahibinin Adı ve Soyadı: İşletme kimin adına soykütükte kayıtlı ise onun ismi ve soyismi yazılmalıdır.
Adres: Köy, Mahalle veya Mevkii yazılır.

İneğin Adı ve Kulak Nosu: İneğin kulağına takılan resmi numara ve bilgisayara kayıt ettirilen isim yazılmalıdır.işletme içi resmi olmayan numaralar veya ineğe evde bilinen diğer isimler, yazılmamalıdır. Onun için ilk kayıt ettirilirken evde bilinen isim yazılmalı, sonradan yapılan isim değişiklikleri karışıklıklara neden olmaktadır.
İneğin Doğum Tarihi: Mutlaka yazılmalıdır.

Baba Adı ve Nosu:
Ana Adı ve Nosu:

Biliniyorsa büyük anne adı ve nosu büyük baba adı ve noları yazılmalıdır.
Son Aşım Tarihi: Sun’i tohumlama tarihidir. Hayvanın gebe kalmadığı durumlarda Sun’i tohumlama tarihi tekrar yan tarafa yazılmalı, sonuç olarak kaç tohumlamada gebelik gerçekleştiği görülmelidir.
Aşım Yapan Boğanın Adı ve Nosu: Sun’i tohumlamada kullanılan boğanın adı ve numarasının yazıldığı bölüm
Doğum Yaptığı Tarihi: Doğumun gerçekleştiği terihtir.Buzağı atmaları da belirterek yazılmalıdır.

Buzağının Cinciyeti: Erkek ( ) veya ( ) hemen yazılmak, çünkü kalabalık işletmelerde buzağılar ve anaları karıştırılmaktadır. Bazı işletmeler bu karışıklığı önlemek için ana numarasını buzağının boynuna kolye gibi asmakta veya işletme içi numaralar kulaklara takmaktadır. Yakın bir gelecekte iki kulağa da küpe takılacağından işletme içi küpe takmak sakıncalı olacaktır.
Buzağının Adı: Karışıklıklara meydan vermemek için ana adının baş harfiyle başlayan diğer bir isim buzağısına verilmeli ve ev halkına duyurulmalıdır.

Buzağının Nosu: Gelen görevli verim kayıtlarını alırken kendi serisindeki sıra numarayı işletme sahibinin söylediği ismi yazar ve buzağının kulağına takar. Bu buzağı dişi ise yeni soykütük kartı açılarak gerekli bilgiler kendi kartına da işlenir. Ananın kartına da buzağının numarası ve adı işlenir.

Laktasyon Süresi: İneğin doğumundan, kuruya çıkana kadar geçen süredir. Bu ortalama 305 olup bazı hallerde (Mastitis, diğer hastalıklar) daha kısa olabilir. Bu sürenin her laktasyonda yazılmasının amacı sürü içindeki performansı ölçmektedir.
Laktasyondaki Süt Verim Toplamı: Laktasyon süresi boyunca verdiği tahmin edilen süt verimidir. Örneğin 6200 kg, 7000 kg, 8200 kg vs. Bu miktarlar laktasyon gününe bölünerek ortalama günlük süt verimi ortaya çıkar.22 kg, 25kg, 32 kg gibi!..
Ayna Laktasyondaki Sürü Ortalamasından Farkı: Sürünün laktasyon ortalaması günlük 27 kg ise sürüdeki bir ineğin günlük ortalama süt verimi 25 kg, bu ineğin –2 değerine veya 30 kg ise +3 değerine sahiptir. Bu değerler işletmeden çıkarılacak ineği süt verimine göre belirler. Sürü performansından geri kalan fertler sürüden çıkarılır.

Geçirdiği Önemli Hastalıklar: Bu kayıtların düzgün olması hangi ineğin daha çok hangi hastalığa maruz kaldığını öğrenme bakımından önemlidir. Sık sık hastalanan ve masraf açan için ekonomik değildir, sürüden çıkarılmalıdır.
Süt Kontrol Tarihi: Soykütük kartının arkasında yer alır. Her laktasyon için ayrı bir alan ve her ay sütleri tartılarak her hayvanın kartına yazılması gerekmektedir. Kontrol edilen tarih yazılarak sabah akşam toplam süt yazılmalı, kuruya çıkmışsa tarih mutlaka işlenmelidir.

Tablonun en alt bölümünde yapılan her aşının işlenebileceği bölüm vardır. Düzgün işlenirse bir daha ki aşılama programı tahmin edilerek görevliler davet edilir.

Bu kartların düzgün işlenmesi gelen görevlilere noksansız bilgi aktarımının sağlanması, işletmenizin;

1- Aksayan yönlerinizi
2- İşletmenizin performansını (Döl verimi, Süt verimi)
3- Damızlık satışlarımızda kolaylık ve güvenirlik
4- Sizin veya personelinizin (Bakıcı, Veteriner) performansı
5- Karlılık hesaplamaları daha kolay olacaktır.

Üyelerimiz (Yetiştiricilerimiz) kendi işletmeleri ile ilgili raporları bilgi işlem merkezimizden ücretsiz olarak temin edebilirler.

 SAYFA İŞLEMLERİ
Bu Sayfayı Yazdır
 SİTE İÇİ ARAMA
 EĞLENCE KÖŞESİ
Galeriyi gezmek için tıklayınız
 YAYINLARIMIZ
Tüm Yayınlarımız için tıklayınız