AB PROJESİ - “GELECEĞİN SÜT ÇİFTLİKLERİNİN YÖNETİMİNDE BİLGİ KÖPRÜLERİNİN KURULMASI” 2011

Yetiştiricilerimizin ve sektörümüzün dünya ile daha güçlü rekabet edebilmesinin önünü açmayı amaç edinmiş olan uzun adı “Geleceğin Süt Çiftlikleri Yönetiminde Bilgi Köprülerin Kurulması” olan ve kısa olarak da “Geleceğin Çiftlikleri” olarak adlandırdığımız projemizin açılış ve tanıtım toplantısında bir arada olmanın ve projemizi sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz.

Bilindiği gibi Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birlikleri 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulmuş yetiştirici örgütleridir. Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ise 11 Kurucu Üye ile kuruluşunu gerçekleştirerek TÜGEM ‘in 20.10.1995 gün ve 8217 sayılı izin yazıları ile resmen çalışmalara başlamıştır. Bugün itibariyle Birliğimiz 4824 Üye sayısına ulaşmış, önsoykütükteki işletmelerle birlikte toplamda yaklaşık 38000 işletmeye hizmet vermektedir.  Bugün itibariyle Birliğimiz üye ve kayıtlı hayvan sayısı bakıldığında birçok birliğin önünde yer almaktadır. Mevcut durum göstermektedir ki,  Aydın süt hayvancılığı konusunda diğer pek çok ilin önünde yer almakta ve büyük bir potansiyele sahiptir. Son yıllarda sütte fiyat istikrarının sağlanamamış olması ve piyasadaki belirsizlik yetiştiricilerimizi ve sektör paydaşlarını mağdur etmiştir. Nitekim son hükümet programını açıklarken Sayın Başkanımız bu konuya değinmiş et ve süt piyasalarındaki dalgalanmalarının olumsuz etkilerin bertaraf edecek piyasa düzenleme mekanizmalarının oluşturulacağı müjdesini vermiş, aynı zamanda çiftçilere tarımsal girdi desteğinin artarak sürdürüleceğini ve süt hayvancılığının dengeli gelişmesi için başlatılan destekleme programlarına da devam edileceğini belirtmiştir. Bizler yetiştirici birliği olarak bu doğrultuda atılacak her adımın arkasında olacağımızın altını çiziyoruz.

Tarım ve hayvancılık sektörüne sağlanan desteklerden bir tanesi de Avrupa Komisyonu tarafından 25 0ubat 2008 tarihinde onaylanan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından fonlanan IPARD Katılım öncesi Kırsal Kalkınma Programıdır. IPARD programı, Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. IPARD kapsamında sektörümüze geri ödemesiz olarak “Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” ve “Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım” alanlarında destek sağlanacaktır. Programın ilk pilot uygulamasına 2010 yılının Temmuz ayı itibariyle başlanmıştır. Aydın ili Program kapsamında 2. pilot uygulama arasında yer alacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Aydın İl Temsilciliği kurulacaktır. 2. pilot uygulamalar için henüz takvim belirlenmemiştir.

Bu tür desteklerin ilimize öncelikli olarak sağlanması, her türlü destek, hibenin ve pilot uygulama çalışmalarından Aydın’ın da yararlanabilmesi için başta TBMM’deki temsilcilerimiz Sayın milletvekillerimiz, Valiliğimiz ve Bakanlığımız çalışanlarının hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Sadece tarım sektörü değil, Aydın her alanda Türkiye’nin kalkınmasında lokomotif illerden bir olmaya adaydır ve bunun için gerekli arka plan Aydın’da vardır. Yeter ki, hükümetimizin sunduğu bu destekler Aydın’a artarak ulaşsın ve Aydınlılar olarak da bizler de tüm çalışma gayretimizi gösterelim, ilimizi, ülkemizi ve gelecek nesillerimizi daha ileri noktaya taşıyalım.

İşte bizler yüreğimiz bu sevdayı taşıyarak, ülkemiz, Aydınımız ve sektörümüz için küçük ama önemli ve örnek bir adım atma gayreti ile “Geleceğin Süt Çiftlikleri” proje çalışmamıza başlamış bulunuyoruz.

 Bu proje, Aydın Damızlık Birliği olarak AB destekli ilk projemiz. Daha önce bir denememiz olmuştu ancak olumlu neticelenmemişti.  Öncelikle belirtmek isterim ki bu proje Şubat 2010’da Aydın Valiliğimizin ilimizin AB hibelerinden faydalanmada potansiyelini tam olarak ortaya koyamadığı tespiti ve bunun üzerine proje başvurularının artırılması yönündeki inisiyatifinin bir ürünüdür. Buradan Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. Bu inisiyatif neticesinde Tarım il Müdürlüğünde düzenlenen Hibe Programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katıldık ve orada tanıştığımız Aydınlı ve Aydın sevdalısı olan bir uzmanın proje hazırlama konusunda verdiği destek ve Dr. Çağla Kuyululu’nun yabancı ortakların bulunmasındaki desteği ile projemizi hazırladık ve Mart 2010 da başvurumuz yaptık. Uzun bir bekleme sürecimizden sonra 22 Nisan 2011’de sonuçlar açıklandı ve projemiz 440 başvuru arasından bağımsız değerlendiriciler tarafından seçilen 23 projeden biri, Aydın’da da Sivil Toplum Diyaloğu II programdan fonlanan tek proje, 81 il arasından da fon alan 19 ilden biri oldu.  Bu başarıyı Aydın ile paylaşmaktan onur duyuyoruz.

Proje hazırlık aşamasında sadece proje yapmış olmak için proje kazanmak için çaba sarf etmedik. İstedik ki, gelecekte sektörümüzün karşı karşıya kalacağı AB standartlarına ve direktiflerine uyum konusunda bilinçlenelim, şimdiden hazır olalım, bu doğrultuda da sektörün özellikle yetiştiricilerimizin ihtiyacı olan, sektörü ve yetiştiricilerimizi modernleştirecek dünya ile rekabete hazırlayacak bir pilot çalışmayı Aydın’da başlatalım.

Bu gayeyle hareket ederek, sektörümüzde Türkiye ve Aydın genelinde tespit ettiğimiz çiftçilerin verimlilik, yemleme, ıslah, AB’nin üzerinde çok durduğu çevre ve hayvan refahı gibi konuları dikkate alan modern, yüksek kaliteli üretime ulaşmasını sağlayan çiftlik yönetimi ve bu konuda özellikle küçük ve orta ölçekteki ADSYB ve ASÜB üyesi işletmelere etkin çiftlik yönetimi kavramını ve sürdürülebilir üretim pratiklerini anlatacak, benimsetecek olan çiftlik danışmanları yetiştirmek ve ADSYB bünyesinde “çiftlik danışmanlık merkezi” kurmayı hedefledik. Bizler inanıyoruz ki mesleki örgütlerin tek hedefi üye kesintileri almak ve belli başlı birkaç hizmetle sınırlı olamaz ve olmamalıdır. Meslek örgütleri AB uyum sürecimizde daha aktif rol alacak, ve üyelerini sektörel değişim ve dönüşümlere hazırlayacak her türlü tedbir ve uygulama hizmetlerini üyelerine sunmalıdır. Bizce mesleki örgütlerin asli görevi bunlardır. Bu doğrultuda da projede yetiştirdiğimiz çiftlik danışmanların yer aldığı Çiftlik Danışmanlık Merkezimizi yetiştiricilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Çalışmamız bir tek bununla sınırlı kalsın istemedik. Bu çalışma öyle bir çalışma olsun ki, Çiftlik yönetimi ve çiftlik danışmanlık sistemi hakkında ülkemize ve sektörümüzdeki karar vericilere, akademisyenlere, mesleki örgütlere referans kaynak kazandırsın ve bu bağlamda AB ve Türkiye’deki Süt Çiftlikleri Yönetimi ve Danışma Sistemlerine ilişkin mevzuat, düzenleme ve uygulamalarını karşılaştıran “AB ve Türkiye’deki Süt Çiftlikleri Yönetimi ve Danışma Sistemleri” kitabının proje kapsamında yerli yabancı uzmanların katkısıyla hazırlansın, gerçek anlamda Avrupa ile bilgi ve tecrübe paylaşımımızın bir ürünü olarak sektör paydaşlarıyla paylaşılsın, AB uyum sürecimizde herkes bu kaynaktan yararlanabilsin.

Diğer bir nokta olarak da “Uluslararası Süt Çiftlikleri Yönetiminde En İyi Uygulamalar Kongresi” düzenleyerek ulusal ve uluslararası tüm sektör paydaşlarını Aydın’da bir araya getirerek, konunun akademik ve uygulama boyutunun 2 gün süresince ele alınması ile de sektör paydaşları ve özellikle de karar vericiler arasında farkındalık yaratmak, konuyu gündeme taşımayı arzu ediyoruz. 

Bu projeye ilişkin bir proje ile sektörün sorunlarına deva oluyoruz, Aydında süt hayvancılığını şaha kaldırıyoruz gibi bir iddiamız yok. Ancak inanıyoruz ki bu proje ile atılan küçük adımların bir fitil veya katalizör olarak sektörde bilinçlenme yaratacağına, kaliteli ve verimli süt üretimimizin artışına destek olacağına, her ne kadar siyasi tartışmalar başka yönlerde cereyan ediyor olsa da, AB’ne aday ülke olarak bugünün ve yarını daha yüksek standartlarda yaşayabilmek için AB’ne uyumda bizi bir üst noktaya taşımasına yardımcı olacağına inanıyoruz.

“Geleceğin Süt Çiftlikleri” Projesinin başta yetiştiricilerimiz ve sektör paydaşlarımıza, Aydın’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu projenin başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve birlik çalışanlarına  teşekkürlerimi sunuyor ve sizlerin de desteği ile birlikte projemizin başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum

teşekkür ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum.

 

Mehmet Sedat GÜNGÖR

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Yönetim Kurulu Başkanı

 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster