Faaliyet Raporu

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
 

 

2019-2020 YILLARI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

    Türkiye’de canlı hayvan varlıklarının soy kütüklerinin oluşturulması, iyileştirilmesi, kayıt tutulması ve izlenmesi çalışmaları konusundaki çalışmaların başlaması 1980’li yılların sonuna doğru başlayabilmiştir.

    Ülkemizde yapılan uzun soluklu çalışmalar sonucunda, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) 11 Kurucu üye ile kuruluşunu gerçekleştirerek TÜGEM ‘in 20.10.1995 gün ve 8217 sayılı izin yazıları ile resmen çalışmalara başlamıştır.

    1995 yılında başlayan çalışmalar sonucunda bugün Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 4.243 asil ve 27.297 yedek üye olmak üzere toplam 31.540 üye sayısına ulaşmıştır. Ülke hayvancılığın gelişmesinde Aydın ilinin önemli bir merkez oluşturduğunun altını çizmek gerekmektedir.

    Bugün Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin 9.Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmekteyiz. 06.05.2017 tarihinde 8. Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış ve Yönetim kurulumuz;

  • Başkan; Mehmet Sedat GÜNGÖR
  • Başkan Yard; Adnan ELMACI
  • Muhasip üye; Ercan TÜRKOĞLU
  • Sekreter üye; Ufuk SAYIN
  • Üye; İsmet ÜNAL,
  • Üye; Halim ÖZBAŞLI
  • Üye; Gürkan YILDIRIM

Şeklinde Oluşmuştur.

     Ülkemizde Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin hukuki statüsü, son olarak 11.06.2010 tarihli, 5996 sayılı (Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda) düzenlenmiştir. 28/01/2015 tarihli, 6589 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2015 yılında 5996 sayılı Kanun değiştirilmiştir. Bu değişiklikten sonra da 26.08.2016 tarihinde, 29813 sayılı Resmi Gazete’de Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması Ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 8. Olağan Genel Kurulumuz bu yasal düzenlemeler esas alınarak yapılmış ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birlik Ana Sözleşmesi kabul edilmiştir.

PERSONEL DURUMU

    Birliğimiz faaliyetlerini Sorumlu Müdür’e bağlı (3) adet şube müdürlüğü ile personel katılımının ön planda olduğu kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmalarını; 1 işletmeci, 3 veteriner hekim, 14 ziraat mühendisi, 19 tekniker, 1 uluslararası ilişkiler uzmanı ve 3 büro personeli 5 bakıcı istihdam ederek 46 personel ile yürütmektedir. Ayrıca, ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden 13 personel ile hizmet alımı yapılmaktadır. Bu yapılan çalışmalara Tarım İl Müdürlüğümüz Proje Koordinatörü ile destek vermektedir. Ayrıca bir Mali Müşavir, bir proje koordinatörü ve bir Hukuk Danışmanımız görev yapmaktadır.

   2016 yılında İşletmelerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumunun arttırılması ve 30.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı iş kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorunların çözülmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamı hizmetlerinin verilebilmesi için Ada Birtek Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmıştır.

ARAÇ, TEKNİK DONANIM VE HİZMET BİNAMIZ

    2013 yılında 29 olan araç sayımız ile hizmet verirken 2020 yılı sonunda 30 araç ve karantina işletmemizde 2 traktör ile üyelerimize hizmet sunmaktayız. Birliğimizin tüm araçlarında taşıt takip sistemi bulunmakta ve sürekli izlenmektedir. Ayrıca, araçlarımızda yakıt alımlarının düzenli olmasını sağlayan taşıtmatik sistemi de mevcuttur.

    Birliğimiz tüm arazi personelinde cep telefonu hattı mevcut olup, üyelerimizle birlikte ve hayvancılıkla ilgili tüm gelişmeleri duyurabilmek için sms programı kullanılmaktadır.

    2014 yılından itibaren birliğimiz Fatih mahallesinde kiraladığı 4 katlı tamamı Birliğin kullanımına ait olan bürolarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

   2012 yılında kurulan, ticari faaliyetini yürütebilmek için tamamı Birliğe ait ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, faaliyetini yürütmektedir. Birlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere, S.S. Aydın Sanatkarlar Toplu İşyeri Kooperatifinde bulunan işyeri depo olarak kullanılmak üzere kiralanmıştır.

     Birliğin daha iyi hizmet sunabilmesi için Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi Küçükkavak mevkiinde 13.820 m2, 13.460 m2, 14.620 m2 alana sahip tarlalar satın alınmıştır. Yine aynı ilçe ve mahallede yer alan Çiftedere mevkiindeki 18.400 m2 ve 31.220 m2 tarla satın alınarak toplam 91.841 m2 tarla varlığımız olmuştur.

SOYKÜTÜĞÜ VE ÖNSOYKÜTÜĞÜ ÇALIŞMALARI

    ADSYB’ye en az 5 baş saf kültür ırkı sağmal ineğe sahip olan, birlik mevzuatlarına uymayı taahhüt eden, soykütük kayıtlarını tutan, suni tohumlama yaptıran yetiştiriciler üye olabilmektedirler.

    ADSYB bünyesinde soykütük (ADSYB üyesi)  işletmelerindeki büyükbaş hayvanların pedigrileri ve verimleri (süt, döl verimleri) tutulmakta ve dişi sığırlarda yapılan suni tohumlama kayıtları yapılmaktadır. Her ay, üye işletmelerin ziyareti yapılarak, bu ziyaretlerde soykütük üyelerine ait süt defterleri, suni tohumlama belgeleri, işletme güncellemeleri yapılmaktadır. Bu yapılan hizmet ve çalışmalarla Aydın ilinde büyükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilere destekleme alabilmesi için fayda sağlanmaktadır.

       Bu çerçevede de ADSYB, Teknik işler Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soy kütüğü çalışmalarında 18 soykütük ekibinin her ay düzenli olarak işletmelere gerçekleştirdiği ziyaretler ile veri kayıtları alınmakta ve E-Islah verilerine göre 2020 yılı sonunda Aydın genelinde 4.243 soykütük işletmesinde 82.053 baş inek ile toplam 191,905 baş sığır, ve 27.297 adet önsoykütük  işletmesinde 98.478 baş inek ile toplam 232.901 baş sığır mevcudu vardır. Soykütük üyesi işletmelerdeki hayvanların pedigrileri, süt ve döl verimleri tutulmakta olup, dişi sığırlara yapılan suni tohumlama bilgilerine ait kayıtlar tutulmaktadır.

Aydın İlinde Sığır cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ve Hayvan Kimlik sistemi konusundaki Tebliğ, Genelge ve Talimatlara uygun olması koşulu ile sığır cinsi hayvanlara kulak küpesi takılması, küpe takılan bu hayvanlara ait bilgilerin ulusal veri tabanına kaydının yapılması amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile her yıl yenilenen küpeleme protokolu imzalanmıştır. Bu protokole istinaden soykütüğü işletmelerinde 18 arazi personeli ile 2019 yılında 66.172 adet küpe, 2020 yılında 62.537 adet buzağı kulak küpesi takılmıştır. Ayrıca 2019 yılında 6.260 adet, 2020 yılında 5,659 adet düşen kulak küpesi kontrolleri yapılarak talep edilmiş ve takılmıştır.

2020 yılında, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesine göre; sadece soykütüğü üyelerimize ücretsiz olarak küpeleme yapılmıştır.

SUNİ TOHUMLAMA FAALİYETLERİ

Sağlık İşler Şube Müdürlüğü’nün 2 veteriner hekim ile yürüttüğü suni tohumlama ile ıslah ve ırkı sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 2019 yılında 2 Veteriner hekim ile 4,158 adet ve 2020 yılında 3.447 adet suni tohumlama yapılmıştır. 2018 yılından beri Veteriner Hekimlerimiz arazide TDSY Merkez Birliği tarafından yazılımı geliştirilen “Suni Tohumlama Mobil Kayıt Sistemi (Mobil Tohumlama) yazılım programını kullanmaktadır.

     2010 yılında Aydın Veteriner Hekimler Odası ile bir protokol yaparak başladığımız Serbest Veteriner Hekimlerle tüm il bazında yaptığımız Suni tohumlama hizmeti, 2016 yılı Mayıs Ayında Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme uygulama modelini değiştirmesi sebebiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir. Protokol kapsamında üyelerimizin suni tohumlama yapan Veteriner Hekimlere, yetiştiricilerin gelen Anaç sığır desteklemesi hakedişlerinden ödemeleri yapılmış, kalan miktarlarında ilgili yetiştiricilerden tahsil edilmesi görüşülmüştür. Bazı Veteriner Hekimler bu kalan alacakları ile ilgili olarak Birliğimize karşı icra davası açmış ve görülen davalar sonucunda 3 Veteriner hekime üreticilerin kalan borçları yasal faizleri ile ödenerek, yetiştiricilerimizde tahsil yoluna gidilmiştir.

Ayrıca işletmelerin ihtiyacı olan spermaları ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketimiz ile üyelere ve Veteriner hekimlere sperma teminine devam ediyoruz.

TARIMSAL YAYIM DANIŞMANLIK (Aydın Çiftlik Danışma Merkezi (AÇDM)

         Hayvancılık sektörü ile ilgili dünyadaki modern yöntemlerin takip edilerek, bu yöntemlerin yetiştiricilere aktarılması ADSYB'nin misyonları arasındadır. Bu kapsamda AB müktesebatının hayvancılık ile ilgili konularda getirdiği düzenlemelerin, sektör paydaşları tarafından benimsenerek, sektörel gelişmelerin takip edilmesi önemli bir husustur. AB'ye üye ülkelerdeki hayvancılık ile ilgili kurumlar ile işbirliği kurularak aktörler arasında deneyimlerin paylaşılması için çalışmalar yapılmıştır.

       ADSYB'nin tarımsal yayım ve danışmanlık birimi olarak 2012 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. Bu hizmetler ile hayvancılık  işletmelerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması amaçlanmaktadır. AÇDM bünyesinde farklı alanlarda uzmanlaşmış 6 tarım danışmanı bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi aktif olarak yetiştiricilerimize danışmanlık hizmeti vermektedir. 2019 tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri döneminde 2 tarım danışmanımız 105 yetiştiriciye, 2020 tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri döneminde de 2 tarım danışmanımız 105 yetiştiricimize danışmanlık hizmeti vermiştir.

        Aydın Çiftlik Danışma Merkezi (AÇDM);  kalitenin sürekli geliştirilmesi için üyelerimizin ve personelimizin eğitim ve motivasyonunun sağlanması ve geliştirilmesi çalışmaları içerisinde her yeniliği uygulamalı olarak üyelerimize duyurmak için silaj günü, eğitim çalışmaları, fuar organizasyonları ve gece toplantıları düzenlemektedir. ADSYB üyelerine yönelik her yıl düzenlenen tarım ve hayvancılık fuar gezileri ile yetiştiricilerin bilgi ve tecrübelerini artırmaları sağlanmaktadır. ADSYB üyesi damızlık sığır yetiştiricilerinin gereksinim ve beklentilerinin karşılanması için işletme giderlerinin en büyük bölümünü oluşturan hayvan besleme giderlerini en aza indirmek ve doğru besleme yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak için birlik bünyesinde alınmış olunan besi ve süt rasyon programları ile rasyon hazırlama çalışmalarına önem verilmektedir.

       AÇDM; Aydın ilinde çevre ve hayvan refahını gözeten, kaliteli üretim yapan ve karlılığı yükselmiş işletmelere sahip olmak hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

TİCARİ FAALİYETLER

       2012 yılında ticari faaliyetlerin  yürütülebilmesi için ADSYB’nin  kuruluş amacı ile aynı hedefleri taşıyan, birliğin yüzde yüz ortağı olduğu  tamamı,  ADSYB’ye ait “ ADSYB Gıda , Tarım ,Hayvancılık  Proje ve Danışmanlık, Pazarlama ,Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi” kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. ADSYB Gıda, Tarım, Hayvancılık, Proje ve Danışmanlık, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini tam zamanında karşılama, sperma, kaba yem ihtiyaçlarını ucuz ve kaliteli bir şekilde sağlamaları için çeşitli yem bitkisi tohumlarını  ( mısır, Caramba, Canola, Yonca, Yem şalgamı, vb.)  çiftlik malzemelerini ve her türlü işletme ihtiyaçlarının teminini sağlayarak üyelere hizmet vermektedir.

       2015 Yılında bölgemizdeki hayvan popülasyonun büyük çoğunluğunun sütçü ırk olan holstein olmasından dolayı, Üyelerimizin birliğimize yapmış oldukları yurt dışından genetik vasıfları yüksek damızlık gebe düve talepleri doğrultusunda  Bakanlığımızın ‘’yetiştiricileri ile sözleşme yapmak sureti ile özel izne tabi gebe düve ithalatı uygulama talimatı kapsamında düve ithalatı yapmak için , yönetim kurulumuz oy birliği ile ithalat kararı almıştır. Bu karara istinaden 2018 yılında yapılan 500 başlık düve işletmemiz için toplam 492 baş simental ve holstein ırkı ham düve ithal edilmiştir.

DESTEKLEMELER

      Üyelerimizin süt desteklemesi, buzağı desteklemesi ve çiğ süt analiz desteklemelerinden yararlanabilmeleri için üyelerimiz adına tüm işlemleri yapılarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne dosya bedelleri ödenerek destekleme müracaatları yapılmaktadır.

       Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında Süt kalitesinin desteklenmesine ilişkin, Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğine göre, desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerden alınan süt numunelerin analizi için 2019 yılında İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 2020 Yılında Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile sözleşme imzalanarak yetiştiricilerimizin süt analizleri yaptırılmıştır.

     2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı destekleme ödemesinde, uygulama değişikliği yaparak tüm hayvancılık desteklemelerini üyelerimizin Ziraat Bankası hesaplarına doğrudan ödemeye başlamıştır.

      Buzağı Desteklemesinde; 2019 yılında doğan 52,730 baş buzağıya 30.339.375,00 TL destekleme ödemesi 2020 yılı 1.dönemde doğan 28.736 baş buzağıya 16,578,851.25 TL  destekleme ödemesi ,

   Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesinde; 2019 yılında 24.625 baş inek’e  2.388.625,00 TL destekleme ödemesi yapılmış, 2020 yılında 16.810 baş inek’e destekleme ödemesi yapılacaktır.

   Çiğ Süt Desteklemesinde ; 2019 yılında 270.382.899,69 LT ve 2020 yılında 277.126.415,53 LT süt desteklemeden faydalandırılmıştır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI , KATILIMLAR ve PROJELER

     Birliğimiz ; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu , personel ve üyelerimizle  sektörümüz ile ilgili gerçekleştirilen tüm toplantı, çalıştay , eğitim çalışmaları, fuarlara katılım sağlamış ve temsil edilmiştir.

    Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) ıslah faaliyetlerinin yanında yetiştiricilerinin bilgi ve tecrübelerini artırmak için çeşitli eğitim çalışmaları ve projeler yürütmektedir.

    2019 yılında Bozdoğan ilçemizde hayvancılığı geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla, Bakanlığımızın 2018 yılı 'Buzağılarımızı Yaşatalım, ve Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzün 'Döl Verimliliği Arttırılması ' projesi kapsamında Bozdoğan Kaymakamlığı, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozdoğan Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu, Bozdoğan Ziraat Odası Başkanlığı, Bozdoğan Süt Üreticileri Birliği ve Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen Buzağı güzellik yarışmasına sponsor olarak katılım sağlanmıştır.

    2019 yılı Küresel Çevre Fonu  (GEF) tarafından desteklenen,  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Birleşmiş Sinai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)'nun yürütücülüğündeki Sürdürülebilir Biyokütle Projesi Tedarik Zinciri Destek Programı kapsamında Birliğimiz tarafından “Çiftlik Tipi Biyogaz Tesisi Kurulumu” isimli projeye başvurulmuştur.

       T.C Tarım ve Orman Bakanlığının kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak Tarım ve Orman Şûrası ile bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulması hedeflendiği Tarım ve orman sektörünün kalkınmasına yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla, yetiştiricilerinde görüşlerini bildirmeleri için çalışmalar yapılmıştır.

       IPARD II 6.Başvuru Çağrı Dönemi Tedbir No:302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve İş Geliştirme 302-6: Makine Parkları alt tedbiri kapsamında "ADSYB Makine Parkı " projesi hazırlanarak başvuru yapılmıştır.

      T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 17-21 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir Urla’da düzenlenen“ Hayvancılıkta Aile Çiftçiliğinde Verimliliği Arttırma Proiesi” eğitim toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yetiştiricilerimizin katılımları sağlanmıştır.

      Denizbank A.Ş ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvancılık faaliyetlerinde iyileştirme amaçlı eğitim çalışmaları konusunda işbirliği yapılarak yetiştiricilerimize yönelik eğitim toplantıları düzenlenmiştir.

       T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Aydın’daki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Karlılıklarına Etkilerinin Analizi" projesine başvurulmuştur.

     2020 yılı Ocak ayında Bozdoğan, “Büyükbaş Hayvancılık gebe düve ve karantina işletmelerinde kullanılmak üzere yapılan, 630 kVA gücünde Trafo tesisi kullanılarak Gebe Düve Üretim Tesisinin, elektrik ihtiyacının karşılanması ve ihtiyaç fazlası üretimin satışı yoluyla gelir temin edilmesi amacına uygun olarak, GES (Güneş Enerjisi Santrali ) kurulması için Proje sahalarında GES kurulumu için gerekli olan ve İlgili Mevzuat’a uygun olacak şekilde Proje’nin nihai tasarımı, projelendirilmesi (elektrik projeler) ve mühendislik işlerinin yapılması için Proje dosyasının hazırlanmış ve TEDAŞ Genel Müdürlük Yatırımlar İzleme Daire Başkanlığına sunulmuştur,

          Tübitak 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’na Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim AKIN yürütücülüğünde başvurulması planlanan “Süt Sığırlarında Ayak Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde İnfrared Kamera’nın (Termal Kamera) Etkinliğinin Araştırılması” isimli projeye destek verilmiştir.

           2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından korona virüs salgını "pandemik bir salgın"olarak ilan edilmiştir. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda, 11 Mart 2020 tarihi itibariyle ülkemizde korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmesi üzerine ülkemizdeki tüm kurumlar gibi Birliğimizinde faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Her türlü faaliyetler ile ilgili gelen kısıtlamalar sonucunda 2020 yılında eğitim çalışmaları ve toplantılar yapılamamıştır.

            T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı, Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında "ADSYB Makine Parkı " projesi hazırlanarak başvuru yapılmıştır. Projemiz kabul edilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında Birlik üyelerinin yem bitkilerinin paketlenmesi, özellikle de silaj paketleme hususunda, ekipman ve makine desteği sağlanması için silaj paketleme makinesi alınacaktır.

         T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı  (CCAGP) kapsamında “Sürdürülebilir Süt Sığırcılığı İçin Yetiştiricilik Yöntemlerinin Karşılaştırılmasıyla İklime Uyum Yol Haritası” projeye Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Tarım Ekonomistleri Derneği ile başvurusu yapılmıştır.

     ADSYB Damızlık Düve İşletmesi Projesi; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 27/06/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile 03/10/2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)” ne istinaden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen illerde damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalması için 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması ve bu işletmelerin yatırımlarının %50’si Bakanlık tarafından desteklenmesi projesi kapsamında Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Bozdoğan Alamut’daki Birliğimize ait 92 dekarlık arazide 500 başlık düve işletmesi kurmak için 11 Kasım 2016 tarihinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığı ile T.C Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapılmıştır. Başvuru olumlu olarak değerlendirilerek 500 başlık düve işletmesi yapımı konusunda izin verilmiştir. 2018 yılı Haziran ayında inşaat başlamış ve Eylül ayında tamamlanmıştır. Eylül ayında yurtdışından 246 baş kombine ırk olan simental ve 256 baş holstein ırkı ham düve ithal edilmiş ve hastalıktan ari üye işletmelerden 10 baş holstein ırkı ham düve satın alınarak 500 baş kapasite tamamlanmıştır.

     2020 yılı Mart ayında T.C. Ziraat Bankası ile damızlık vasıflı büyükbaş dişi hayvanların hayatta kalmaları sağlanarak ekonomiye kazandırılması amacıyla Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği önderliğinde Aydın ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak iş ortaklığı kurulmuştur. Birliğimize ait 500 baş Damızlık Düve işletmesi projemiz kapsamında Haziran ayından itibaren üye yetiştiricilerimizden 6-12 ay yaştaki hastalıktan ari 619 baş damızlık ham düve satın alınarak yetiştiricilerimize 3.993.250,00 TL katkı sağlanmıştır. Satın aldığımız bu düveler tohumlanmaya başlamış ve en az 3 aylık gebe olarak, talep eden yetiştiricilere satışa başlanmıştır.

     Tarımsal Desteklemelere ilişkin 05/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a dayanılarak hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Düve Alım Desteği (Tebliğ No:2020/32) gereğince düve alım desteği kapsamında, hibeli düve almak isteyen yetiştiricilerimize hastalıktan ari düve satışı yapıyoruz. Ayrıca üyemiz olan ve satış belgesi düzenleyemeyen hastalıktan ari işletmelerinde damızlık düve satışlarına, tebliğ kapsamında müstahsil makbuzu veya fatura düzenleyerek yardımcı oluyoruz.

     2017 yılında başlayan projemiz 2022 yılına kadar devam edecektir. Birliğimize ait bu arazi 3 parselden oluşmaktadır. Damızlık Düve Merkezimiz yanındaki diğer parselde 350 baş kapasiteye sahip Karantina İşletmemiz mevcuttur. Arazinin 3. parseline ise Uygulamalı Büyükbaş Hayvancılık Merkezi kurulması planlanmaktadır. Birliğimiz tarafından genç ve kadın yetiştiricilerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimize talepleri doğrultusunda eğitimler verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir. Uygulamalı Büyükbaş Hayvancılık Eğitim Merkezimizin de kurulması ile birlikte, uzun vadede Birliğimize ait bu arazinin kapsamlı bir büyükbaş hayvancılık üssü olması hedeflenmektedir.    

     Ülke hayvancılığına ve özellikle Aydın hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak için bölgesel ve ulusal hedefler belirlenerek, evrensel değerler doğrultusunda ve seçkin yönetici kadronun liderliğindeki çalışanlarıyla birlikte, üstün kalitede hizmet vermek için çalışmalar yürütülmektedir. Üyelerimize süratli ve kaliteli hizmet sunmayı ilke edinen Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği gücünü bünyesine kattığı üyelerinden almaktadır. Üyelerinin her türlü çıkar ve menfaatlerini koruyup, gözeterek çalışmalarına ve projelerine devam etmektedir.

     Yetiştiricilerin hayvancılık konusunda daha fazla bilinçlenerek ıslah çalışmalarının daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi ve yetiştiricilerin karlılıklarının arttırılması için faaliyetlere devam edilecektir.

     Hedeflerimizin gerçekleşmesinde her zaman olduğu gibi üyelerimizin desteklerine ihtiyacımız var. Üyelerimizin hizmetlerimizden memnuniyeti için; iletişime açık ve sürekli gelişmeyi hedef olarak belirliyoruz

   Birlik hepimizin Birliği.

   Hepinize bol kazançlı günler diliyoruz.

   Saygılarımızla.

 

 

 

YÖNETİM KURULU
 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster