Süt Ölçüm Denetlemeleri

İŞLETME SAHIBININ YAPMASI GEREKENLER
Birlik tarafından kendisine verilen süt formu örneğindeki sıraya göre ineklerin kulak numaraları ve adlarını süt ölçüm defterinin asıl suretlerine her ay düzenli olarak yazmak

Doğru ve hassas süt ölçümü yapmak

Birlik tarafından kendisine bildirilen tarihte her bir ineğin sabah ve akşam sütünü tartarak süt kayıt defterine işlemek

Doğuran, Kesilen, yavru atan, satılan vs. hayvanlarını tarihleri ile birlikte süt kayıt defteri asıl suretinin altına veya arkasına işlemek.( süt ölçümlerini yazdıktan sonra)

Her ay düzenli olarak imzalamış olduğu süt kayıt defteri asıl sayfasını birlik personeline teslim etmek veya bizzat Birliğe veya şubesine teslim etmek

Biten süt kayıt defteri koçanını Yetiştirici Birliği’ne teslim etmek, yenisini temin etmek

Denetlemeye gelen Birlik personeline yardımcı olmak
             
DENETİM ZAMANI
Denetleme çalışması, Yetiştiricinin ölçüm tarihini takip eden 1 ile 3 gün içinde yapılacaktır.

Denetleme saati,  işletmenin sağım saatinden en erken bir saat önce, en geç  bir saat sonra olacaktır. Örneğin; sabah sağımını 7’de yapan bir işletmenin denetim sağım zamanı, en erken sabah saat 6’da, en geç sabah saat 8 de gerçekleştirilecektir.

DENETİM ELEMANININ İŞLETMEDE YAPACAĞI İŞLER
Denetim elemanı öncelikle işletme sahibinden süt ölçüm defterini isteyecek ve süt ölçümünün yapılıp yapılmadığını tespit edecektir. Şayet süt ölçümü yapılmamış ise yetiştiricinin imzasının da yer alacağı bir tutanakla durumu (EK 6) İki gün içinde birliğe bildirecektir.

Ölçüm yapılmamış ise denetim sağımları yapılarak sonuçlar süt ölçüm defterinin takip eden sayfasına yazılacaktır. Ayrıca süt ölçüm  defterinin ön iç kapağında yer alan süt ölçüm denetimi  bilgi dökümünü nün 1.denetim bölümündeki ilgili kısımları doldurularak denetçi tarafından imzalanacaktır.

Süt denetim sağımları ,süt ölçüm bilgisi olan ineklerde yapılacaktır.

Denetim elemanı ölçüm ve tartımları ya kendisi yapacak ya da çok yakından izleyecektir.

Denetim sonuçları iki gün içerisinde il birliğine iletecektir.

YAPTIRIMLAR
Denetleme sonucunda , süt ölçümlerini yapmadığı veya yanlış beyan verdiği tespit edilen işletmeler birliği tarafından yazılı olarak uyarılır.sözkonusu işletmeler  ilk denetleme gününden itibaren 4 ay içerisinde haber verilmeksizin tekrar denetlenir. Bu denetim de olağan denetim gibi yapılır.

Ikinci denetlemede de ölçüm yapmamaya veya yanlış beyan vermeye devam ettiği tespit edilen işletmeler asil üyelikten aday üyeliğe geçirilir ve bu durum yazılı olarak işletmeye ve ilgili birimlere duyurulur. Sözkonusu işletme ye ait ineklerin bir yıllık ölçüm değerleri kayıtlardan çıkarılır. Işletmelerin soy kütüğüne esas olacak kayıtları tutmakla elde ettikleri ayrıcalıklardan mahrum edilmeleri için gereken işlemler yapılır.

Süt ölçüm denetlemesini Kabul etmeyen veya süt ölçüm denetimi amacıyla gelen elemana zorluk çıkaran işletmeler .Birliği tarafından yazılı olarak uyarılır.Bu tutumunda değişiklik olmayanlar da yanlış beyan verenler ile aynı işlemlere tabi tutulur.

Süt ölçüm aracı olmadığı ve süt kayıt defteri verilmediği belirlenen işletmelerin ihtiyacı birliği tarafından 15 gün içerisinde karşılanır ve bunlar süt ölçümlerini zamanında ve doğru yapmaları için uyarılır.4 ay içerisinde ikinci denetime tabi tutulur.aksaklılklar devam ediyorsa 2. madde uygulanır.

YASAL DAYANAK
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere üyelikten çıkarılmaları hususunda birlik anasözleşmenin 5 , 9 ve 11 maddeleri uygulanır  

 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster