Süt Sığırlarında Tırnak Bakımı ve Ayak Hastalıklarından Korunma

Süt ve besi sığırcılığında barındırma , bakım ve beslenme ile ilgili olup , önemli oranda süt ve et verimi kayıpları ile ekonomik zararlara neden olan hastalıklardan biriside ayak hastalıklarıdır. Bu hastalıkların ağrıya neden olması ve topallıkla seyretmesi nedeniyle hayvanın genel durumunda bozulma , iştahta azalmaya neden olur. Gıda alımının azalması , sonucunda süt veriminde ve canlı ağırlıkta azalma oluşur

Ayak hastalıklarının oluşumunda birçok faktör rol oynar. Bunlar : 

1. Genetik yapı 
2. Barındırma düzeni 
3. Barınaktaki havalandırma 
4. Beslenme 
5. Hijyen 
6. Tırnak bakımı 

Oluştuktan sonra tedavisi uzun süren , zahmetli olan , ekonomik kayıp doğuran ayak hastalıklarının uygun koruma önlemleri ile en aza indirilmesi ve tamamen kaldırılması bir işletmede en çok arzulanan bir husustur. 
Öncelikle işletmede anormal bozuklukların ve ayak hastalıklarının görülme sıklığı fazlaca olan hayvanların yetiştirmeden çıkarılması önemlidir.

İşletmede hayvanlarının bağlandığı veya serbest olarak dolaştığı bölümlerde idrar ve dışkının birikmesi ayak hastalıklarının oluşumunu hızlandırır. Hayvan duraklarında ön-arka eğimi % 3-4 olmalı ve zemin idrar ve diğer akıntılar için pürüzsüz olmalıdır. Hayvan durakları ön-arka mesafesi hayvanın vücut ölçüsü ile orantılı olmalı ve arka ayakların basış yeri ile pislik çukuru mesafesi iyi ayarlanmalıdır. Pislik çukuru arka ayak ökçeleri hizasından başlamalıdır ve uygun genişlik , eğimde olmalıdır. Tüm ahır zemininde kaba rende talaşı veya sap altlık olarak kullanılmalıdır. Bu altlık ön taraftan arkaya doğru devşirilerek haftada ortalama iki kez değiştirilmelidir.

Ahırda havalandırma hastalıkların tipi yayılması bakımından önemlidir. Uygun havalandırmanın olmadığı işletmelerde tırnak dokusunda yumuşama yada tırnak derisinde aşırı kuruma , tırnakta kırık ve çatlaklara neden olur. 
Topallıkla seyreden hastalıklar yönünden beslenme ile ilgili faktörlerinde önemli rolleri vardır. Bozuk yemlerle beslenme allerjilere , kolay fermente olabilir karbonhidratlar bakımından çok zengin ve % 18 ‘ in altında selüloz ve benzeri kaba lif içeren rasyon ile beslenen ineklerde yüksek miktarda doku hormonlarının ( histaminler ) ortaya çıkması sonucu tırnaktaki canlı dokunun kan dolaşımında bozulmalara neden olur. Gereğinden çok yüksek miktarda protein ihtiva ettiği için enerji\protein dengesi bozuk olan rasyonla beslenme sonucu karaciğerde yüklenme ve bunun sonucunda da tırnağın temel maddelerinin sentezlenmesinde aksamalar olur.

Ayak banyoları ayak hastalıklarından korunmak için ahır hijyenini sağlayan ve tüm hayvancılık işletmeleri için uygulanması gereken bir yöntemdir. Ayak banyolarının uygulanmasından önce padok yada mera dönüşü hayvanların ayakları basınçlı su ile temizlenmeli ve parmak arası birikintileri uzaklaştırılmalıdır. Ayak banyosu kış aylarında haftada bir veya iki kez uygulanması esastır. Hastalık durumunda ya da ahır hijyeni iyi sağlanamadığı durumlarda her gün uygulanmalıdır. Ayak banyosu için en çok kullanılan ve en ekonomik olan maddeler formalin , bakır sülfat ( göz taşı ) , çinko sülfattır. Formalin % 3’lük ( 100 lt suya 3 lt ) , bakır sülfat % 2.5 ‘ lük ( 100 lt suya 2.5 kg ) olarak kullanılabilinir.

Bu önlemlerden en önemlisi olan biriside tırnakların kesilip düzeltilmesidir. Tırnak kesim ve düzeltilmesi normal olarak 6 aylık periyotlarda , birincisi kıştan ilkbahara geçişte , yani meradan ahıra geçişte , ikincisi sonbaharda yani ahırdan meraya geçişte olmak üzere yılda iki kez yapılmalıdır. Gebe hayvanların tırnakları gebeliklerinin 6. ayında vücut ağırlığı daha fazla artmadan bir kez daha yapılmalıdır.Tırnak bakımı , kesilme ve düzeltilmesi belli bir bilgi ve deneyim gerektirir. Uzman olmayan kişilere yaptırılması , hatalı kesim ve sonuçta zarara yol açar. Hatta iyileşmesi zor bozukluklar ortaya çıkabilir.

Bu kurallara uyarsak sürü sağlığımızı koruruz ve verim kaybı yanı sıra ilaç masraflarının getireceği zararlardan korunuruz.

 BİZE ULAŞIN
ADRES :
Fatih Mahallesi 1101. Sokak No:7, Efeler / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster
TELEFON :
0 (256) 211 30 14
FAKS :
0 (256) 211 40 09
SOSYAL MEDYA :
https://twitter.com/ADSYB_
 ADSYB DÜVE İŞLETMESİ
ADRES :
Alamut Mah. Alamut Sokak No:884, 09760 Bozdoğan / AYDIN, TÜRKİYE
Konumu Göster